Podziel się:

W ramach wizyty delegacji Grupy S&D w Etiopii, przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella oraz eurodeputowani Cécile Kyenge i Norbert Neuser wezwali do wzmocnienia partnerstwa między UE i Afryką, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom. Z delegacją Grupy S&D spotkali się z premier Etiopii, Hajle Marjam Desalegne, przedstawiciele Unii Afrykańskiej, w tym komisarz do spraw społecznych i migracji, Mustapha Kaloko oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Na zakończenie wizyty przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

- Europa i Afryka są zjednoczone z racji ich wspólnej przyszłości. Ta przyszłość może być przyszłością zagrożeń i niebezpieczeństw, ale jest to również przyszłość wielkich szans dla pokoju i rozwoju; UE i europejskie rządy muszą podjąć decyzję w sprawie kształtu, jaki będzie miała ta przyszłość. Jesteśmy przekonani, że kraje afrykańskie i Unia Afrykańska muszą się stać jednymi z najbardziej strategicznych i bliskich partnerów politycznych Europy. Migracja, pokój, bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne, walka z terroryzmem, rozwój i edukacja; Europa dzieli z Afryką takie same wyzwania i musimy stawić im wszystkim czoła razem z Afryką.

- Opracujmy konkretną i długoterminową strategię nie dla Afryki, ale razem z afrykańskimi krajami; leży to w naszym interesie. Musimy zdać sobie sprawę, że terroryzm i przepływy migracyjne są bezpośrednim wynikiem skrajnego ubóstwa i przemocy, wojen i wykorzystywania ludzi, głodu i suszy w Afryce. Takie są podstawowe przyczyny i razem musimy je zlikwidować.

- Nie można tego dłużej akceptować, że w ramach zarządzania kryzysem uchodźczym UE przyzna Turcji 6 mld €, podczas gdy na szczycie w La Valletcie dla całej Afryki zdecydowano się poświęcić tylko 1,8 mld € w ciągu pięciu lat na rzecz zarządzania przepływem migracyjnym. Rządy UE muszą raz na zawsze zmienić to podejście.

- W tym kontekście Etiopia jest kluczowym podmiotem dla stabilizacji w tym regionie. Rzeczą imponującą jest to, czego dokonuje ten kraj w zakresie goszczenia, przyjęcia i integracji ponad 700 tysięcy uchodźców; to imponujący wyraz solidarności. Proces demokratyzacji w Etiopii musi być jednak wspierany w celu głębokiego wzmocnienia demokracji, praw człowieka i prawdziwej wolność prasy. W Etiopii, podobnie jak w pozostałej części Afryki, rozwój nie może być oderwany od demokracji.

Eurodeputowana Cécile Kyenge, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE powiedziała:

- Należy otworzyć nową erę bliższych stosunków między Europą i Afryką. Nową erę opartą na długoterminowej współpracy strategicznej i politycznej, a nie tylko w kwestii sytuacji kryzysowych, takich jak migracja. Wspólne wyzwania wymagają wspólnego podejścia. Afryka jest dotknięta 80% wszystkich przepływów migracyjnych. W Etiopii, podobnie jak w pozostałej części tego kontynentu, Europa powinna wspierać polityki na rzecz głębszej integracji poprzez możliwości szkoleniowe oraz wzmocnioną integrację na rynku pracy.

- Ponadto wzywamy kraje afrykańskie do poprawy ich systemów demokratycznych, nie tylko przez tradycyjne konfrontacje pomiędzy partiami politycznymi, ale także poprzez umożliwienie organizacjom regionalnym i lokalnym przyczynienia się do politycznego i ekonomicznego dobrobytu społeczeństwa.

- Wreszcie, wzywamy państwa UE do zachęcania do tzw. cyrkulacyjnej diaspory, czyli powracających migrantów z Europy, pragnących powrócić do swoich własnych krajów.

Eurodeputowany Norbert Neuser, koordynator Grupy S&D ds. rozwoju powiedział:

- Podczas naszych pierwszych spotkań z Unią Afrykańską w Addis Abebie podkreśliliśmy, że demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka muszą znajdować się w samym sercu stosunków między UE a Afryką.

- Nasza wizyta przypada w kluczowym momencie, kiedy współpracujemy, aby przedefiniować dalsze ramy dla tych stosunków, które pozwolą nam razem stawić czoła naszym wspólnym wyzwaniom dla dobra wszystkich afrykańskich i europejskich obywateli. Wspólne problemy wymagają wspólnych rozwiązań.

Zaangażowani europosłowie

NEUSER Norbert
NEUSER Norbert
Członek
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Czas podjąć działania w sprawie podatku cyfrowego i globalnej minimalnej efektywnej stawki podatkowej - mówi Grupa S&D, wzywając przywódców UE do poparcia propozycji Bidena
Komunikat prasowy
UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie