Podziel się:

Po opublikowaniu dzisiejszego wniosku Komisji Europejskiej w sprawie dalszego wzmocnienia nadzoru nad instytucjami finansowymi UE, Grupa S&D wezwała do zapewnienia dodatkowych środków, aby umożliwić im lepsze wykonywanie swoich zadań. Eurodeputowani z Grupy S&D przyjęli z zadowoleniem cel wniosku w postaci walki z praniem pieniędzy i odcięcia finansowania dla grup terrorystycznych, ale podkreślili potrzebę wypełnienia luk istniejących w unijnych ramach nadzoru.

 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, eurodeputowana Pervenche Berès powiedziała:

 

- Przyjmujemy z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) w celu wzmocnienia jego roli w zwalczaniu transgranicznego prania pieniędzy. Niedawne przypadki w sektorze bankowym ujawniły luki istniejące w unijnych ramach nadzoru, które podważają skuteczność unijnych i krajowych organów. Nie możemy do tego dopuścić! Co roku prane są miliardy euro, również ze względu na różnice w podejściach krajowych. Stawką w grze jest integralność i stabilność systemu finansowego UE.

 

- UE potrzebuje bardziej rygorystycznych narzędzi w przypadku naruszenia unijnego prawa i silniejszych przepisów w zakresie przejrzystości finansowej oraz odstraszających sankcji i zwalczania przestępczych praktyk. Wzmocnienie roli europejskich organów nadzoru jest niezbędne dla zwalczania prania pieniędzy w UE. Rola ta nie może zostać wzmocniona tylko na papierze. Wzmocniona konwergencja uprawnień i dodatkowe środki są niezbędne, jeśli chcemy dysponować w UE poważnym nadzorem, który będzie również w stanie przewidywać przyszłe zagrożenie i przeciwdziałać im.

 

Eurodeputowany Peter Simon, odpowiedzialny za zmianę dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy z ramienia Grupy S&D powiedział:

 

- Wniosek Komisji Europejskiej zmierza we właściwym kierunku. Pojawia się on w czasie, kiedy jest najbardziej potrzebny, co pokazują najnowsze afery z udziałem różnych banków w całej Europie. Musimy wreszcie dokonać poważnego wysiłku w dziedzinie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Musimy rzucić światło na transakcje tych instytucji bankowych i ustanowić przepisy, które uniemożliwią kontynuowanie tego rodzaju praktyk.

 

- Dlatego też ważne jest ustanowienie narzędzi koordynacji i współpracy w celu usprawnienia wymiany informacji w zakresie nadzoru i dochodzeń w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jako Socjaliści i Demokraci staliśmy na czele walki z przestępczością finansową. Nadal będziemy walczyć o szybkie przyjęcie pakietu w sprawie silniejszego nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz o przyjęcie reformy Europejskich Urzędów Nadzoru.

 

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej