Podziel się:

Socjaliści i Demokraci głosowali dzisiaj na sesji plenarnej za wnioskiem Komisji dotyczącym utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD), mającego na celu uruchomienie kwoty do 44 mld euro na inwestycje w Afryce i w państwach sąsiedztwa UE.

EFSD połączy nowy Fundusz Gwarancyjny EFSD i istniejące narzędzia w jednym funduszu i oczekuje się, że zwiększy on inwestycje, będzie sprzyjał zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu oraz zajmie się głównymi przyczynami kryzysu migracyjnego.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. Komisji Budżetowej i współautorka sprawozdania, eurodeputowana Eider Gardiazábal Rubial, powiedziała:

- Połączenie funduszy jest ważne, aby poprawić skuteczność i efektywność EFSD. Pomoże to uniknąć powielania działań przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. Fundusz ma również zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów razem z naszymi afrykańskimi partnerami, a szczególnie w tworzeniu nowych, godnych miejsc pracy, pobudzaniu wzrostu gospodarczego oraz zapewnieniu stabilności w Afryce i w państwach sąsiedztwa UE. W tym celu EFSD obejmie Fundusz Gwarancyjny w wysokości 1,5 miliarda euro, aby uruchomić kwotę do 44 mld euro na inwestycje.

 

Eurodeputowany S&D i współautor sprawozdania w Komisji Rozwoju, Doru-Claudian Frunzulică, powiedział:

- Afryka ma strategiczne znaczenie dla Europy i jest kluczowym priorytetem dla Socjalistów i Demokratów. Jako Europejczycy jesteśmy zainteresowani pogłębianiem i wzmacnianiem naszych stosunków z naszymi afrykańskimi partnerami, aby wspólnie budować pokojową i stabilną Afrykę i Europę. Aby to osiągnąć, wszystkie istniejące narzędzia finansowania i pomocy muszą przesunąć punkt ciężkości, aby pomóc Afryce sprostać poważnym wyzwaniom w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, zmian klimatycznych i migracji.

- EFSD ma również duże znaczenie dla partnerstwa wschodniego UE w zakresie wspierania inwestycji, rozwoju i wartości UE w tych krajach, aby przybliżyć je do UE.

- Fundusz ten ma kluczowe znaczenie dla wspierania inwestycji i zaangażowania sektora prywatnego poprzez innowacyjne finansowanie, abyśmy mogli wspierać zrównoważony i sprzyjający integracji rozwój gospodarczy i społeczny. Może to pomóc nam w rozwiązaniu głównych przyczyn kryzysu migracyjnego i wspieraniu odporności krajów partnerskich w Afryce i w państwach sąsiedztwa, zwłaszcza w krajach najmniej rozwiniętych.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu