Podziel się:

Grupa S&D przedstawiła Komisji dziesięć nadrzędnych priorytetów w kwestii opanowania globalizacji jako swój wkład do przygotowywanego przez Komisję Europejską dokumentu analitycznego. Uznając, że globalizacja ma już wpływ na każdy obszar życia ludzi i każdą kwestię polityczną, Grupa S&D wzywa Komisję do umieszczenia opanowania globalizacji w centrum swojej pracy politycznej.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D odpowiedzialny za globalizację, Jeppe Kofod, powiedział:

 

- Nieograniczona globalizacja nie spełniła obietnic i sprawiła, że zbyt wiele osób znalazło się w gorszej i bardziej niepewnej sytuacji. Globalizacja ma wpływ na wszystkich i wszyscy powinni z niej korzystać. Opanowując globalizację, możemy czerpać korzyści ze ściślejszych powiązań pomiędzy krajami, kontynentami i ludźmi, a jednocześnie chronić obywateli i ich miejsca pracy oraz bezpieczeństwo przed jej negatywnymi aspektami. Globalizacja potrzebuje sprawiedliwych zasad i lepszego zarządzania, a zmiany te powinny przynieść postępowe siły.

 

- Pracownicy zbyt często ponosili ciężar globalizacji, w obliczu nieuczciwej konkurencji, dumpingu socjalnego, dumpingu płacowego i niepewnego zatrudnienia. Opanowanie globalizacji oznacza zapewnienie, iż będzie ona tworzyła nowe miejsca pracy, zamiast im zagrażać, co oznacza zapewnienie lepszego, bezpieczniejszego zatrudnienia i wyższego poziomu ochrony.

 

- Handel może mieć negatywne i pozytywne konsekwencje. Pragniemy mieć pewność, że światowy handel będzie sprawiedliwy i zrównoważony, a bogactwo, które tworzy, będzie dystrybuowane, a nie gromadzone tylko przez nielicznych szczęśliwców. Płacenie podatków tam, gdzie osiągane są zyski, musi stanowić kamień węgielny każdego uczciwego systemu podatkowego.

 

- W tym pierwszym dokumencie stanowiącym nasz wkład nasza Grupa podejmuje wspólny wysiłek, aby przedstawić nową wizję sprawiedliwej i zrównoważonej globalizacji. Nie jest to w żaden sposób ostateczna lub obejmująca wszystko lista priorytetów Grupy S&D w sprawie globalizacji. W najbliższych miesiącach przedstawimy nowe postulaty, wnioski i inicjatywy polityczne, aby globalizacja działała dla wszystkich, a nie odwrotnie.

 

- Globalizacja jest faktem: nie możemy jej powstrzymać i nie możemy budować murów, aby się przed nią ukryć, ale możemy i musimy opanować globalizację z korzyścią dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych. Takie jest przesłanie, które wysyłamy do Komisji Europejskiej.

 

10 nadrzędnych priorytetów Grupy S&D:

·         Cele zrównoważonego rozwoju: wytyczne do opanowania globalizacji

·         Zapewnienie wysokiej jakości zatrudnienia i praw pracowniczych w zglobalizowanym świecie

·         Globalne pokolenie: umożliwienie europejskiej młodzieży opanowania globalizacji

·         Zapewnienie bezpieczeństwa: zarządzanie migracją i pomoc dla uchodźców w zglobalizowanym świecie

·         Sprawiedliwy, zrównoważony i postępowy handel: nikt nie pozostanie w tyle

·         Globalna sprawiedliwość podatkowa: koniec rajów podatkowych i konkurencji podatkowej

·         Globalne komunikowanie: sprawienie, by cyfryzacja i nowe technologie pracowały dla wszystkich

·         Nowe porozumienie UE-Afryka: promowanie globalnej równości i tworzenie dobrobytu

·         Propagowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE

·         Globalna UE: promowanie multilateralizmu i reformowanie globalnego zarządzania

 

Dokument Grupy S&D w sprawie opanowania globalizacji można znaleźć tutaj

 

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Nadszedł czas, aby położyć kres ubóstwu wśród dzieci na szczycie społecznym w Porto