Podziel się:

Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego poparła dziś sprawozdanie wzywające do ambitnego i odpowiedzialnego przyszłego finansowania UE. Niniejsze sprawozdanie będzie stanowiło mandat Parlamentu Europejskiego na negocjacje z Radą.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Isabelle Thomas, współautorka sprawozdania Parlamentu dotyczącego przeglądu WRF, powiedziała:

- Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami: miliony młodych ludzi wciąż nie mogą znaleźć pracy; skutki zmiany klimatu są coraz bardziej obecne, a kryzys uchodźczy wciąż się nie skończył. Jeśli chcemy rozwiązać wszystkie te problemy, potrzebujemy budżetu UE, który będzie zarówno odpowiednio finansowany, jak i elastyczny. Parlament poparł dziś ambitną i poważną wizję kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF), które określają ramy rocznych budżetów UE na następne siedem lat.

- Po pierwsze, musimy zapewnić odpowiedni wzrost środków w budżecie UE. Chcemy, aby kwota przeznaczona na budżet UE wzrosła z 1% do 1,3% dochodu narodowego brutto (DNB) UE. Przyniesie to nam miliardy euro, które są niezbędne, aby zapewnić to, czego chcą nasi obywatele, w postaci środków na program Erasmus, gwarancję dla dzieci oraz na wyzwanie związane z napływem uchodźców.

- Musimy również zreformować sposób finansowania budżetu UE. Ponieważ zasoby budżetu UE pochodzą głównie z krajowych składek państw członkowskich, budżet UE maleje z roku na rok. Potrzebujemy bardziej zrównoważonego sposobu finansowania budżetu UE z zasobów własnych. Grupa S&D od dawna domaga się wprowadzenia podatku od transakcji finansowych, podatku od przedsiębiorstw wielonarodowych oraz mechanizmu dostosowania na granicach w odniesieniu do emisji CO2, w celu finansowania budżetu UE.

Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu UE, powiedziała:

- Stawką w tej grze jest przyszłość Europy. Państwa członkowskie wzywają UE, by robiła jeszcze więcej rzeczy: od rozwiązania podstawowych przyczyn migracji po nowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa. Jest to pozytywne podejście, ale UE będzie mogła działać skutecznie tylko wówczas, kiedy będzie dysponowała odpowiednio finansowanym budżetem. Jeśli mamy mieć nowe polityki i cele, potrzebujemy również dodatkowych środków finansowych, szczególnie biorąc pod uwagę dziurę w naszych finansach z powodu Brexitu.

- Słyszymy, że gospodarki UE ulegają naprawie, ale nie jest to odczuwalne przez miliony młodych Europejczyków, którzy wciąż nie mogą znaleźć pracy. W Hiszpanii, Grecji i we Włoszech nadal jedna trzecia wszystkich młodych ludzi nie pracuje, ani nie szkoli się. To hańba. Nie poprzemy żadnego budżetu, który nie potraktuje priorytetowo ludzi młodych.

- Potrzebujemy również środków finansowych, aby zająć się zmianami klimatycznymi, które pozostają największym problemem, przed jakim stoi nasza planeta. Zmiany klimatyczne nie uznają granic międzynarodowych; będziemy mogli z nimi skutecznie walczyć tylko wówczas, gdy będziemy ze sobą współpracować. Wzywamy państwa członkowskie, aby w końcu podeszły do tego problemu na poważnie i zapewniły UE środki finansowe tak, aby rzeczywiście przyczyniła się ona do zmniejszenia emisji CO2 w Europie i na całym świecie.

Uwaga dla wydawców

Komisja Budżetowa przegłosowała dziś dwa oddzielne sprawozdania; jedno z nich dotyczy przyszłych WRF, a drugie - wniosków w sprawie zasobów własnych w celu sfinansowania nowego budżetu. Miało to miejsce przed posiedzeniem Rady Europejskiej, która ma określić swoje wstępne stanowisko w tej kwestii pod koniec lutego.

Niniejsze sprawozdania zostaną teraz poddane w marcu pod głosowanie całego Parlamentu; Komisja Europejska przedstawi swoje wnioski na początku maja. Następnie rozpoczną się negocjacje z Parlamentem i Radą, aby dojść do formalnego porozumienia przed następnymi wyborami do PE w 2019 roku.

Grupa wysłała również list do wszystkich szefów państw i rządów, wzywając ich do poparcia odpowiednio finansowanego budżetu UE.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D apeluje do ministrów UE, aby wysłuchali wreszcie apelu obywateli o przejrzystość podatkową dużych przedsiębiorstw

Komunikat prasowy

„Dlaczego bogate kraje, takie jak Australia, nigdy nie trafiają na czarną listę”? - pyta Grupa S&D, krytykując unijną listę rajów podatkowych, która za swój cel obiera biedne kraje