Opublikowane:
Podziel się:

Po dwudniowej misji rozpoznawczej Komisji ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST) w siedzibie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie, Grupa S&D może bez wątpliwości ocenić, że EFSA ma stanowczo zbyt mały personel i jest niedostatecznie finansowana. Może to wpłynąć na możliwości i skuteczność kontroli w kwestii potencjalnie szkodliwych substancji dla ludzkiego zdrowia, łańcucha pokarmowego i środowiska.

Przewodniczący komisji PEST, eurodeputowany S&D, Eric Andrieu, powiedział:

- Bezpieczeństwo żywności, przejrzystość i niezależność od prywatnych interesów; czy te najważniejsze priorytety są koniecznością dla UE? Zdecydowanie tak!

- Czy Urząd UE ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), aby osiągnąć te kluczowe cele, ma zapewniony dostateczny personel i odpowiednie środki? Absolutnie nie!

- W obecnej sytuacji EFSA po prostu nie jest w stanie przeprowadzać własnych ocen dotyczących wszystkich możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, wywoływanych potencjalnie przez toksyczne, rakotwórcze i szkodliwe substancje działające na zwierzęta i środowisko.

- Przyjmujemy niewątpliwie z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zwiększenia obecnego budżetu EFSA o ponad 60 milionów euro rocznie. Te dodatkowe pieniądze są jednak przeznaczone na nowe zadania, podczas gdy EFSA potrzebuje przede wszystkim więcej funduszy na swoją podstawową działalność.

- Niniejszy wniosek, który państwa członkowskie powinny w pełni poprzeć, może pomóc EFSA w tym, by była ona w mniejszym stopniu uzależniona od ekspertów z państw członkowskich, a nawet od prywatnych badań i ocen ryzyka. Nie może być tu żadnych wątpliwości; należy zapobiegać ewentualnemu konfliktowi interesów lub brakowi przejrzystości.

Członkini komisji PEST, eurodeputowana S&D, Simona Bonafè, powiedziała:

- Obywatelskie prawa do ochrony zdrowia i interesy publiczne są zawsze najważniejsze! Mają one jednak cenę, koszt, który musi zostać wspólnie zapłacony przez UE i wszystkie państwa członkowskie. Jest to przede wszystkim kwestia politycznej woli i priorytetów. Czy chcemy sprostać oczekiwaniom europejskich obywateli w kwestii bardziej wydajnego i wzmocnionego systemu kontroli w całym łańcuchu żywnościowym?

- EFSA, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, musi zatem zostać znacznie wzmocniony pod względem personelu, funduszy oraz możliwości w zakresie dokonywania ewaluacji i oceny.

- Nie ma innego możliwego rozwiązania. Nie możemy wskazywać palcem na UE, podczas gdy państwa członkowskie nie inwestują w dostateczny sposób w kontrole bezpieczeństwa żywności.

Tagi:
  • social
  • Simona Bonafè

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona
Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

BERNAS, Jan
Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Komisja musi się wreszcie obudzić! Powinniśmy regulować substancje zaburzającego funkcjonowanie układu hormonalnego, aby chronić zdrowie obywateli UE, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Program LIFE jest istotny w transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki, zarówno dla ludzi, jak i społeczeństwa, oznajmia Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D z zadowoleniem przyjęła pojawienie się Grety Thunberg w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego