Podziel się:

- My, Europejczycy, chcemy i musimy umacniać naszą współpracę, na wszystkich szczeblach, z Afryką - kontynentem dysponującym ogromnymi zasobami naturalnymi, a zwłaszcza swoimi mieszkańcami - powiedział przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella podczas swojego wystąpienia na konferencji w sprawie przyszłości Afryki. Konferencja ta odbywa się w ramach drugiego Tygodnia Afryki, zorganizowanego przez Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim w Brukseli, który zakończy się 28 września.

- Chcemy wypracować nową, zrównoważoną formę współpracy z Afryką, która przyniesie korzyści demokracji i rozwojowi, a także poszanowaniu praw człowieka. Apelujemy o prawdziwe i wzmocnione partnerstwo z Afryką, a nie tylko dla Afryki.

- Konieczne jest uruchomienie nowego europejskiego zewnętrznego planu inwestycyjnego w Afryce, który mógłby dysponować środkami w wysokości 44 miliardów euro, aby pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy dla młodych ludzi i wspierać działalność małych i średnich przedsiębiorstw.

- Pragniemy rozszerzyć program Erasmus, nie tylko na studentów, ale i na młodych afrykańskich przedsiębiorców.

- Opowiadamy się za otwarciem legalnych dróg imigracji. Musimy zamknąć nielegalne kanały imigracyjne, które prowadzą do wyzysku ludzi i niewolnictwa.

- Nasz los i nasza misja są ze sobą ściśle powiązane, dlatego też my, Europejczycy i Afrykanie, musimy ściśle ze sobą współpracować.

 

* Tydzień Afryki 2017, zorganizowany przez Grupę S&D w Parlamencie Europejskim, zajmuje się tematem „Młodzież i przyszłość Afryki” i koncentruje się przede wszystkim na takich kwestiach jak wzmocnienie pozycji kobiet i młodzieży, możliwości i wyzwania związane z cyfryzacją, rola edukacji oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy

Komunikat prasowy

Jednostronne działania Turcji zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego