Dzieje się teraz

Hot: Wydarzenie
PES Conference: For Europe. With Courage - Berlin
Hot: Wydarzenie
Joint S&D/PES COR/FEPS workshop - For a Child Union: a community that cares
Wideo
S&D president, Iratxe García, on the first conclusions of the Conference on the Future of Europe
Video of the week
Komunikat prasowy
Wydarzenie GPF w dniu 22 czerwca: „Postępowa polityka w lokalnych społecznościach może rozwiązać codzienne problemy obywateli” - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
S&D Times - Weekly Update. This week's highlights and what's coming up

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład
Fighting the pandemic together
Social Rights

Nasza postępowa wizja

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie
Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli
Osiągnięcie
Walka o sprawiedliwość podatkową
Osiągnięcie
Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką
Osiągnięcie
Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom