Jeśli do nas dołączysz, będziesz pracować w wielokulturowym środowisku z kolegami z całej Europy. Będziesz miał wiele możliwości rozwoju swoich osobistych i zawodowych umiejętności.

Nasze procedury rekrutacyjne są następujące*:

Wakaty na „stałe stanowiska” (umowy na czas nieokreślony) w sekretariacie Grupy S&D są obsadzane w drodze konkursów, organizowanych przez Grupę S&D lub w drodze przeniesień, oddelegowania lub awansów, wewnętrznie lub z innych instytucji UE.

Wakaty na „stanowiska na czas określony” (umowy na czas określony, pracownicy kontraktowi) są zazwyczaj obsadzane na podstawie aplikacji spontanicznych; następnie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z odpowiednimi kandydatami. Możesz wysłać nam aplikację spontaniczną za pomocą formularza online tutaj (EN).

W przypadku wszczęcia konkretnej procedury rekrutacyjnej, ogłoszonej przez Grupę, szczegóły dotyczące przesłania CV i numeru referencyjnego stanowiska można będzie znaleźć w opisie stanowiska w momencie, gdy dostępna będzie informacja o wszczęciu konkretnej procedury. Zostanie ona opublikowana poniżej.

Jeśli chciałbyś pracować jako asystent eurodeputowanego, skontaktuj się bezpośrednio z eurodeputowanym z danego okręgu wyborczego, ponieważ każdy eurodeputowany zatrudnia swojego asystenta.

*Uwaga: Grupa S&D będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z rozporządzeniem (UE) N 2018/1725. Grupa S&D gromadzi Twoje dane osobowe. W celach rekrutacyjnych przechowujemy tylko takie dane, jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i CV; informacje te nie będą udostępniane innym organizacjom i zostaną usunięte po trzech latach. Jeśli chcesz usunąć swoje dane, daj nam znać wysyłając e-mail na adres: s-d.jobs@europarl.europa.eu