Europejscy obywatele chcą zmian. W maju obywatele przesłali nam mocne przesłanie. Wysłuchaliśmy je i jesteśmy gotowi na nie odpowiedzieć. Zespół S&D, złożony z 9. komisarzy, będzie wiodącą siłą w Komisji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jako przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim wysłałam list do nowo wybranej w lipcu przewodniczącej Komisji w imieniu naszej rodziny politycznej. Byliśmy i nadal jesteśmy bardzo wymagający w odniesieniu do politycznego programu przyszłej Komisji. Nasi obywatele oczekują, że zbudujemy Europę opartą na równości, solidarności, zrównoważonym rozwoju i sprawiedliwości społecznej. Na tej stronie można zapoznać się w bardziej szczegółowy sposób z naszymi postulatami. Dzięki zespołowi S&D, który będzie przewodził nowej Komisji i współpracował z postępowymi eurodeputowanymi, możemy dokonać zmian, jakich potrzebuje Europa.

Iratxe García Pérez
Przewodnicząca Grupy S&D

List przewodniczącej grupy S&D do pani von der Leyen

List przewodniczącej Grupy S&D do P. von der Leyen z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia

Podczas listopadowej sesji plenarnej Parlament głosował za objęciem urzędu przez nową Komisję. Nowi komisarze mogą teraz rozpocząć swoją kadencję, aby wprowadzić zmiany w Europie.

Timmermans Frans
TIMMERMANS Frans
Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. działań na rzecz klimatu
Holandia
Borrell Josep
BORRELL Josep
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Hiszpania
Dalli Helena
DALLI Helena
Komisarz ds. równości
Malta
Ferreira Elisa
FERREIRA Elisa
Komisarz ds. spójności i reform
Portugalia
Gentiloni Paolo
GENTILONI Paolo
Komisarz ds. gospodarki
Włochy
Johansson Ylva
JOHANSSON Ylva
Komisarz do spraw wewnętrznych
Szwecja
Šefčovič Maroš
ŠEFČOVIČ Maroš
Wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania
Słowacja
Schmit Nicolas
SCHMIT Nicolas
Komisarz ds. miejsc pracę i prawa socjalne
Luksemburg
Urpilainen Jutta
URPILAINEN Jutta
Komisarz ds. partnerstw międzynarodowych
Finlandia

Przesłuchania desygnowanych komisarzy

Galeria mediów