Grupa PES w Europejskim Komitecie Regionów (KR) jest grupą polityczną, skupiającą socjaldemokratycznych i postępowych polityków wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym z całej UE.

Celem grupy jest promowanie postępowej, europejskiej wizji, w której centralne miejsce zajmują solidarność oraz spójność społeczna i terytorialna. KR jest unijnym zgromadzeniem przedstawicieli wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jego celem jest zaangażowanie przewodniczących regionów, burmistrzów, radnych regionalnych i lokalnych w kształtowanie polityki UE, a tym samym oddanie głosu europejskim terytoriom, które są bezpośrednio odpowiedzialne za wdrożenie około 70% prawodawstwa UE.