We want small businesses, artists, publishers and media to have a fair remuneration to live from. We do not want them to be destroyed by unfaircompetition. We want to take back power over our own data, over our own privacy. This is why we call for a ban on digital ads based on personaldata.We want a ban on personalised ads. Watch the video

The COVID-19 pandemic breakout caused both a health and socio-economic crisis that caught the world and its leaders by surprise. As part of national responses, member states granted tax facilities to companies and citizens. The recovery should be based on a just taxation system, and it is also an opportunity to close tax loopholes and continue the fight against tax evasion and tax avoidance.

Bardziej dojrzałe i współczesne partnerstwo Afryka–UE może nam pomóc sprostać globalnym wyzwaniom. Razem możemy wzmocnić demokrację i prawa człowieka oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny w naszych społeczeństwach. Niezbędna jest dobra koordynacja polityk zewnętrznych UE, jeśli chcemy w jak największym stopniu wykorzystać globalne możliwości, z jakimi mamy do czynienia i być odpowiedzialnym podmiotem na scenie międzynarodowej.

Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, uznanym w Traktacie Rzymskim z 1957 roku oraz w Karcie Praw Podstawowych. Chociaż UE przyjęła wiele tekstów w celu promowania równych szans, zapewnienia sprawiedliwego traktowania mężczyzn i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w żadnej z tych dziedzin nie osiągnięto wystarczających postępów, a kobiety wciąż mają każdego dnia do czynienia z wieloma nierównościami. Grupa S&D pragnie inkluzywnej i równej Europy dla wszystkich. Nadal pozostaje wiele do zrobienia.

Inkluzywna unia cyfrowa dla Europy. Europa przechodzi rewolucję cyfrową. Wywiera ona wpływ na nasze codzienne życie: od głosowania w Internecie po łącza szerokopasmowe, od lepszych sposobów komunikowania się po zakupy online oraz od użytecznych narzędzi cyfrowych po nowe gałęzie przemysłu wysokiej technologii i nowe miejsca pracy. Przyjmujemy z zadowoleniem możliwości, jakie rewolucja ta oferuje wszystkim obywatelom Europy i pragniemy stawić czoła potencjalnym wyzwaniom, jakie ze sobą niesie.

Dziś ponad 50 milionów Europejczyków jest zmuszonych żyć w ubóstwie energetycznym. Oznacza to, że nie są w stanie zapłacić za potrzebną im energię elektryczną i gaz, co może mieć poważne skutki dla ich zdrowia i dobrobytu. Czysta i przystępna cenowo energia jest podstawowym prawem każdego europejskiego obywatela; nikt nie powinien borykać się z chłodem! Grupa Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim napisała w tej sprawie manifest, który możesz przeczytać tutaj.