Departament ten nadzoruje następujące komisje parlamentarne:

 • Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Budżetu
 • Kontroli Budżetowej
 • Rybołówstwa
 • Rozwoju Regionalnego
 • Kultury i Edukacji
 • Spraw Gospodarczych i Monetarnych
 • Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • Transportu i Turystyki

Departament przyczynia się do zwiększenia skuteczności Grupy S&D w komisjach poprzez:

 • udzielanie pomocy naszym eurodeputowanym w przygotowywaniu tekstów legislacyjnych i nielegislacyjnych oraz poprawek 
 • negocjowanie tekstów parlamentarnych z innymi grupami parlamentarnymi, pracując z eurodeputowanymi S&D lub w ich imieniu
 • zapewnianie spotkań informacyjnych, notatek wyjaśniających oraz badań na temat kwestii legislacyjnych i politycznych
 • pomoc w koordynacji wspólnego podejścia eurodeputowanych pracujących w różnych komisji parlamentarnych
 • zapewnianie organizacyjnego wsparcia dla eurodeputowanych S&D: organizowanie spotkań, dostarczanie informacji i informowanie ich o istotnych działaniach Komisji Europejskiej i Rady Ministrów
 • doradzanie naszym eurodeputowanym i pracownikom w sprawach dotyczących polityk wewnętrznych UE
 • współpracę ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
 • współpracę z naszym zespołem prasy i komunikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony społeczeństwa, aby zapewnić jak największą przejrzystość prac Grupy
 • organizowanie konferencji i przygotowywanie publikacji związanych z pracą  Grupy.

Filtruj według

Mersch Marcel
Head of Department
MERSCH Marcel
Luksemburg
Popescu Daniela-ioana
POPESCU Daniela-ioana
Assistant
Rumunia
Sustainable Development Strategy (1)
Dutrenit Xavier
DUTRENIT Xavier
Political Advisor
Francja
Progressive Society (4)
Dutrenit Xavier
DUTRENIT Xavier
Political Advisor
Francja
Schenk Torben
SCHENK Torben
Political Advisor
Niemcy
Varoquie Antoine
VAROQUIE Antoine
Political Advisor
Francja
Moreno Fernandez Esperanza
MORENO FERNANDEZ Esperanza
Assistant
Hiszpania