Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci biorą równouprawnienie płci na poważnie. Mianowanie Philipa Lane’a na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), José Manuela Campy na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz uczynienie Sebastiano Lavioli drugą w kolejności najważniejszą osobą w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowania Likwidacji (SRB) to sygnały, że równowaga płci znów staje się problemem. Dlatego Grupa S&D będzie odrzucać listy kandydatów niezgodne z zasadą, że również kobiety powinny mieć dostęp do najwyższych stanowisk. 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

- Na życzenie Grupy S&D w Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata dotycząca skandalicznej sytuacji stałego braku poszanowania dla równowagi płci na najwyższych stanowiskach w UE. Kobiety powinny być reprezentowane na równi z mężczyznami na każdym poziomie społeczeństwa. W naszej rezolucji żądamy, aby zasada równowagi płci była respektowana we wszystkich przyszłych nominacjach na stanowiska we wszystkich unijnych oraz krajowych instytucjach i organach. Mamy wyraźne wyrazy poparcia ze strony grup takich jak Zieloni czy GUE, których członkowie zagłosowali na poziomie komisji za takimi nominacjami. Potrzeba nam silnego i wiarygodnego zaangażowania, aby zapewnić wszystkim lepszą przyszłość.  

Iratxe García-Pérez, rzeczniczka Grupy S&D do spraw praw kobiet i równouprawnienia płci, powiedziała:

- Podkreślamy jako Grupa S&D nasze stanowisko, według którego nie będziemy w przyszłości brać pod uwagę żadnych list kandydatów niezgodnych z zasadą równowagi płci. Wzywamy wszystkie siły progresywne do wsparcia tej politycznej walki poprzez zagłosowanie dzisiaj na naszą rezolucję w sprawie równowagi płci.  Nie brakuje nam kobiet posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia najwyższych funkcji. Brakuje za to woli politycznej do zapewnienia sprawiedliwej równowagi między kobietami i mężczyznami w naszym społeczeństwie. Taka równowaga byłaby z korzyścią dla wszystkich, ponieważ różnorodność, poza równouprawnieniem, niesie za sobą również większą stabilność ekonomiczną oraz mniej decyzji wynikających z męskich układów koleżeńskich.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych