Podziel się:

Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen przedstawiła na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego trzy wnioski dotyczące planu odbudowy gospodarki, wieloletniego budżetu UE oraz zaktualizowanego programu prac Komisji. Po debacie plenarnej przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García Pérez powiedziała:

- Ten wniosek jest dobry, ponieważ zawiera on niezbędne nowe instrumenty, aby stawić czoła kryzysowi po pandemii COVID-19, aby ponownie uruchomić naszą gospodarkę i aby być lepiej przygotowanym na jakikolwiek przyszły kryzys. Pozostaje jednak decyzja, dotycząca tego, w jaki sposób należy korzystać z tych instrumentów i w jaki sposób zmaksymalizować wynikający z nich efekt dźwigni. Dlatego też będziemy wymagający w czasie naszych negocjacji z Radą UE.

- Uwspólnotowienie długu poprzez emisję obligacji, wyższy pułap środków własnych oraz kroki w kierunku budowy Unii Zdrowia, które należą do innych proponowanych środków, jeszcze kilka miesięcy temu byłyby nie do pomyślenia. Plan odbudowy gospodarki proponuje również dobrą równowagę pomiędzy dotacjami i pożyczkami. Pokazuje to, że Komisja zrozumiała, podobnie jak Parlament i większość rządów w Radzie UE, że ​​są to czasy historyczne.

- Ten wieloletni budżet UE nie jest taki, jak inne. Grozi nam ryzyko nie tylko dla stabilności rynku wewnętrznego i strefy euro, ale także dla przetrwania naszej unii politycznej. Nie możemy sobie pozwolić na utratę zaufania obywateli. Dlatego też ci w Radzie, którzy nie wierzą w tę Unię, lub ci, którzy chcą rezygnacji z konwergencji, powinni pozwolić innym decydować o wieloletnich ramach finansowych kwalifikowaną większością głosów, zamiast zasady jednomyślności. Zwiększenie środków własnych będzie miało kluczowe znaczenie dla sfinansowania niezbędnych wielkich inwestycji oraz dla złagodzenia presji na bezpośrednie składki państw członkowskich.

- Musimy zachować konwergencję jako nasz ogólny cel oraz zapewnić równe warunki działania wszystkim przedsiębiorstwom w UE; musimy również wzmocnić nasze sektory strategiczne, zbudować odporność przemysłu oraz zagwarantować, aby nasze wartości i zasady były przez cały czas przestrzegane. Dlatego też jedyną warunkowością powinno być poszanowanie praworządności i praw podstawowych.

- Czas zainwestować w większą spójność społeczną, a także w zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Musimy bowiem myśleć o przyszłych pokoleniach i uniknąć pozostawiania im chorej planety i ogromnego obciążenia finansowego. Przyjmijmy dziś odpowiedzialność za maksymalne skrócenie i złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19. 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Iratxe García: „Wzywamy Radę do pilnego przyjęcia budżetu; wszyscy Europejczycy (w tym Węgrzy i Polacy) potrzebują pakietu odbudowy”

Komunikat prasowy

Budżet UE na 2021 rok to nasza pierwsza szansa na pokazanie obywatelom, że wspieramy ich w czasach kryzysu i po nim

Komunikat prasowy

Udało nam się! Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kolejny siedmioletni budżet UE