Podziel się:

Podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim w Brukseli liberałowie i konserwatyści osłabili poprawkę, wprowadzoną wspólnie przez Socjalistów i Demokratów oraz Zielonych, wzywającą do wprowadzenia konkretnych i wiążących środków w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu ma płeć. Środki te obejmują jasne kryteria oceny wartości pracy, neutralne pod względem płci systemy oceny i klasyfikacji, obowiązkowe kontrole wynagrodzeń ze względu na płeć oraz sprawozdania gwarantujące równe wynagrodzenie, prawo pracowników do żądania pełnej informacji na temat wynagrodzeń i prawo do dochodzenia roszczeń, a także jasne cele w zakresie wyników przedsiębiorstw w kwestii równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Dzisiejsze głosowanie odbyło się przed przedstawieniem strategii na rzecz równouprawnienia płci przez komisarz Dalli, co ma nastąpić w marcu przed Międzynarodowym Dniem Kobiet.

 

Evelyn Regner, eurodeputowana S&D i przewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia powiedziała:

 

- Chociaż zasada równej płacy za taką samą pracę od zawsze zapisana była w traktatach UE, a dyskryminacja mężczyzn i kobiet w odniesieniu do jakiegokolwiek elementu wynagrodzenia jest zabroniona, kobiety nadal zarabiają o 16% mniej na godzinę niż ich koledzy. W przypadku kobiet na emeryturze różnica jest jeszcze bardziej dramatyczna: otrzymują one o 40% mniejsze emerytury niż mężczyźni. To zróżnicowanie ma swoje korzenie w seksizmie. Kobiety otrzymują mniejsze wynagrodzenia po prostu dlatego, że są kobietami. Aby zapewnić prawdziwą równość i sprawiedliwe wynagrodzenie, potrzebujemy dyrektywy, która zagwarantuje przejrzystość, nałoży sankcje i zapewni odszkodowania osobom, których to dotyczy. Plan działania w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć musi również zostać zaktualizowany w tym roku, aby wyznaczyć jasne cele państwom członkowskim.

 

- Wspieramy komisarz Dalli w jej zaangażowaniu na rzecz podjęcia działań w celu wprowadzenia wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń w UE. Teraz oczekujemy, że w ciągu najbliższego miesiąca przedstawi ona kompleksową strategię na rzecz równouprawnienia płci, zawierającą oczekiwane wiążące środki w zakresie przejrzystości wynagrodzeń.

 

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i spraw społecznych powiedziała:

 

- Rozczarował mnie fakt, że konserwatyści i liberałowie nie są gotowi do zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poprzez wprowadzenie wiążących środków. To, że kobiety wciąż zarabiają o 16 procent mniej na godzinę, niż ich koledzy, wyraźnie pokazuje, że miłe słowa nie wystarczą. Kobiety potrzebują natychmiastowych działań: pełnej przejrzystości w zakresie wynagrodzeń w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach, a także sankcji i kar za nieprzestrzeganie przepisów w tej dziedzinie.

 

- Ursula Von der Leyen obiecała, że w czasie swojej kadencji zlikwiduje zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu ma płeć, a my dopilnujemy, aby dotrzymała tej obietnicy. Niestety jej własna partia nie wspiera jej w walce o równouprawnienie płci.

 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Unijne przepisy dotyczące zwalczania handlu ludźmi wymagają aktualizacji

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci