Podziel się:

Odeszliśmy od początkowego wniosku Komisji, zakładającego kontynuację dotychczasowych działań na rzecz znacznie bardziej postępowego i skutecznego tekstu, który pomoże rolnikom konkurować na poziomie lokalnym i globalnym oraz zapewni wysokie standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności w całej Europie. WPR będzie również decydującym środkiem do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050. Dlatego też zawarliśmy w sprawozdaniu przegląd w 2025 roku w celu zaktualizowania celów społecznych, klimatycznych i środowiskowych, które Komisja UE wyznaczy w ramach strategii, które dotyczą zapewnienia Zielonego Ładu i różnorodności biologicznej, a także strategii „od pola do stołu”.

Sprawozdawca ds. rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR), eurodeputowany z Grupy S&D, Eric Andrieu, powiedział:

- Naszym głównym celem było stworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania kryzysom rolnym oraz lepszego zarządzania nimi. Istotne jest, aby rolnicy mogli uzyskać bardziej sprawiedliwe i stabilne dochody, żeby wesprzeć ich w ramach zbliżającej się transformacji środowiskowej.

- Najwyższy czas, aby przestać rozpowszechniać fałszywe przesłanie, że rynki się same regulują. Komisja Europejska musi być bardziej odpowiedzialna i odgrywać w pełni swoją rolę regulatora w sektorze rolnictwa. Idzie to w parze z sektorem finansowym rynków rolnych. Komisja Europejska musi ściślej współpracować z finansowymi organami regulacyjnymi, ale także z organami regulacyjnymi w innych sektorach, a w szczególności w sektorze energetycznym.

- Jeśli chodzi o to, co prasa nazwała problemem „wege burgerów”, a mianowicie stosowanie określeń związanych z mięsem w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego, Parlament Europejski okazał się bardzo podzielony w kwestii argumentów „promięsnych” i „prowegańskich”. Znaleźliśmy wyważone rozwiązanie, które zapewnia konsumentom rzetelne informacje, a jednocześnie uczciwie traktuje sektory białka pochodzenia roślinnego i mięsnego.

- Jeśli chodzi o oznaczanie wartości odżywczej wina, zostanie teraz określona wartość energetyczna wina, a także lista jego składników, aby zwiększyć świadomość konsumentów.

- W kwestii produktów ekologicznych, jeśli chcemy osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie, by do 2030 roku 25% obszarów upraw było ekologicznych, jak określono to w strategii „od pola do stołu”, naszym obowiązkiem jest wspieranie rolników i zagwarantowanie poziomu cen powyżej kosztów produkcji, aby umożliwić rolnikom płynne przejście w kierunku zdrowszej produkcji z zastosowaniem mniejszej ilości pestycydów.

- Wysłaliśmy również mocny sygnał do europejskich producentów i producentów spoza UE, wprowadzając możliwość zakazu importowanych produktów, które nie są zgodne z naszymi normami środowiskowymi i społecznymi.

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, eurodeputowany Paolo De Castro, powiedział:

- Aby skutecznie i globalnie walczyć ze zmianami klimatycznymi i ich straszliwym wpływem na naszych rolników i obszary wiejskie, potrzebujemy skoordynowanego podejścia w całej Europie, aby nasi rolnicy mogli dokonać kolejnego skoku jakościowego w kwestii zapewnienia zdrowszych i bardziej ekologicznych produktów spożywczych.

- Jednak reforma WPR, zaproponowana przez Komisję Europejską w 2018 roku, ponownie przyznała olbrzymie obowiązki państwom członkowskim, co oznacza de facto renacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej.

- Dlatego też Grupa Socjalistów i Demokratów zażądała ponownego otwarcia dyskusji na temat całej reformy; udało nam się to, pomimo początkowego głosowania w Komisji Rolnictwa.

- Dzięki pracy całego naszego zespołu negocjacyjnego, osiągnęliśmy kluczowe postępy we wszystkich trzech rozporządzeniach.

- W rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynków (WOR) zapewniliśmy wzmocnienie środków w zakresie zarządzania kryzysom na rynku oraz większą przejrzystość w całym łańcuchu dostaw. W rozporządzeniu horyzontalnym udało nam się obronić ogólnoeuropejski wymiar WPR. Wreszcie, w rozporządzeniu dotyczącym planów strategicznych udało nam się zapewnić zrównoważony charakter tego sektora pod względem gospodarczym, społecznym oraz w zakresie środowiska, dostosowując WPR do celów w dziedzinie Zielonego Ładu.

- Teraz, jako Grupa S&D, jesteśmy gotowi podjąć wyzwania zawarte w strategiach dotyczących „od pola do stołu” i bioróżnorodności, które nie mogą jednak zastąpić WPR, ale muszą ją wspierać, aby 11 mln europejskich rolników było bardziej odpornych na wszelkie potencjalne nowe kryzysy zdrowotne i bardziej konkurencyjnych, zapewniając im osiągnięcie wspólnych celów.

Zaangażowani europosłowie

ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność