Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D definiuje stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego narzędzia do zmniejszania ryzyka finansowego w Europie

Konstrukcja nowego instrumentu finansowego o nazwie papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (SBBS) została wynegocjowana przez Parlament Europejski, w czym wiodącą rolę odegrał europoseł z Grupy S&D, Jonás Fernández Álvarez. Jeśli instrument ten przyjmą współustawodawcy, SBBS pomogą bankom zdywersyfikować ekspozycję na ryzyko oraz zmniejszyć powiązania z rządami krajowymi. Dla obywateli Europy oznaczałoby to kolejny postępowy krok w stronę bardziej stabilnego i bezpiecznego środowiska gospodarczego w unii bankowej. 

Jonás Fernández Álvarez, główny negocjator z Grupy S&D ds. papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi (SBBS), powiedział:

-       Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi mają za zadanie zmniejszenie ryzyka oraz podział ryzyka, co poprawi stabilność finansową strefy euro – Socjaliści i Demokraci walczyli o to od lat. W czasie kryzysu finansowego zrozumieliśmy, że sektor bankowości w strefie euro jest szczególnie narażony na problemy związane z więzią bank-państwo. SBBS przyczyniłyby się do osłabienia tej więzi, prowadząc zarazem do większej dywersyfikacji portfeli w sektorze finansowym. Ponadto sprawiłyby one, że mniejsze i mniej płynne rynki stałyby się bardziej atrakcyjne dla inwestorów międzynarodowych. 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, dodała:

-       Kryzys finansowy w 2008 r. pokazał nam, że musimy ciężko pracować, aby uczynić nasz system finansowy stabilniejszym i mniej narażonym na ryzyko. W połączeniu ze zdywersyfikowanym portfelem centralnych skonsolidowanych obligacji skarbowych strefy euro, SBBS stanowiłyby mały, ale znaczący postęp w dobrym kierunku, jako że są to instrumenty finansowe do użytku banków dla dywersyfikacji i podziału ryzyka w całej strefie euro, przy czym jedynie prywatni inwestorzy ponosiliby wówczas potencjalnie straty.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera środki legislacyjne w ramach walki z epidemią COVID-19 na nadzwyczajnej sesji plenarnej

Komunikat prasowy

„Wyemitujcie koronaobligacje i uruchomcie europejski mechanizm stabilności” - apeluje Iratxe García do ministrów finansów UE

Komunikat prasowy

Nie marnujmy więcej czasu: UE potrzebuje natychmiast silnych, skoordynowanych działań w ramach walki z epidemią COVID-19 - mówi Iratxe García