Podziel się:

Na dzisiejszej sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani S&D ostrzegli rządy krajowe, że nie zaakceptują cięć w projekcie budżetu na rok 2020, zaproponowanych przez Radę UE. Biorąc pod uwagę nową większość w tej Izbie, powstałą w wyniku tegorocznych wyborów, oczekują oni, że Parlament właściwie wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby stawić czoła głównym wyzwaniom, przed jakimi stoi UE, takim jak między innymi zrównoważony rozwój, działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz opracowanie konstruktywnej europejskiej polityki sąsiedztwa. 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu, eurodeputowana Eider Gardiazábal Rubial, powiedziała:

- Większe „zaciskanie pasa” nigdy nie będzie oznaczało więcej Europy! Rada po raz kolejny proponuje niedopuszczalne cięcia budżetowe, które są sprzeczne z potrzebami Europy. Nie są one ponadto zgodne ze zobowiązaniami, podjętymi przez Ursulę von der Leyen z myślą o obecnej kadencji. Chcemy, aby budżet odpowiadał realnym potrzebom Europejczyków, szanując oczekiwania obywateli.

Negocjator Grupy S&D ds. budżetu UE na rok 2020, eurodeputowany Pierre Larrouturou, powiedział:

- Całkowicie odrzucamy te cięcia. Przedstawiając stanowisko na przyszły rok budżetowy, Rada demonstruje swoje lekceważenie dla kluczowych kwestii, którymi powinien się kierować nasz europejski program. Strategiczne priorytety, takie jak klimat, tworzenie nowych miejsc pracy, zarządzanie migracją i walka z jej pierwotnymi przyczynami, są w rażący sposób niedofinansowane w nowej propozycji; ludzie, którzy oczekują na te fundusze, bez wątpienia stracą zaufanie do UE.

- Obywatele chcą, aby Parlament był ambitny i inteligentny. Aby uniknąć recesji, potrzebujemy inteligentnych inwestycji budżetowych w celu realizacji naszych priorytetów. Dlatego też nasza Grupa broni strategii, polegającej na wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków i instrumentów, takich jak marginesy i instrumenty elastyczności, aby zwiększyć inwestycje na rzecz sprawiedliwości społecznej i ochrony klimatu.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
LARROUTUROU  Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D odrzuca szybką poprawkę dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) jako szkodliwą deregulację rynków w czasie, gdy powinniśmy wspierać MŚP

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Wykonaliśmy zadanie, jakim było zapewnienie historycznego budżetu i Planu Odbudowy dla obywateli UE - mówi Grupa S&D