YONCHEVA Elena
YONCHEVA Elena
Członek|Członkini
Data urodzenia: 27/04/1964 , Sofia

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek|Członkini
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek|Członkini

Komisje

  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Członek|Członkini
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Członek|Członkini
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca|Zastępczyni

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Izraelem , Wiceprzewodniczący|Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek|Członkini
  • Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową , Zastępca|Zastępczyni

Członkowie delegacji krajowej

HRISTOV Ivo
HRISTOV Ivo
Członek
Bułgaria
PENKOVA Tsvetelina
PENKOVA Tsvetelina
Członkini
Bułgaria
STANISHEV Sergei
STANISHEV Sergei
Członek
Bułgaria
VITANOV Petar
VITANOV Petar
Przewodniczący delegacji
Członek
Bułgaria
YONCHEVA Elena
YONCHEVA Elena
Członek|Członkini
Bułgaria