RUIZ DEVESA Domènec
RUIZ DEVESA Domènec
Koordynator
Born on 03/03/1978 , Alicante, Spain

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Spraw Konstytucyjnych , Koordynator
  • Komisja Kultury i Edukacji , Członek
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Zastępca
  • Komisja Petycji , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Irakiem , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem , Zastępca
  • Delegacja do spraw stosunków z Palestyną , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

AGUILERA Clara

Koordynator
Hiszpania

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

RUIZ DEVESA Domènec

Koordynator
Hiszpania

GALVEZ MUÑOZ Lina

Członek
Hiszpania

DURA FERRANDIS Estrella

Członek
Hiszpania

GARCÍA DEL BLANCO Iban

Członek
Hiszpania

GARCÍA MUÑOZ Isabel

Członek
Hiszpania

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

Członek
Hiszpania