MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Koordynator
Data urodzenia: 14/05/1973 , Milan, Italy

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji , Koordynator
  • Komisja Rozwoju , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Zastępca
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja , Członek
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z Palestyną , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Włochy
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy
MAJORINO Pierfrancesco
MAJORINO Pierfrancesco
Koordynator
Włochy
MORETTI Alessandra
MORETTI Alessandra
Koordynatorka
Włochy
BARTOLO Pietro
BARTOLO Pietro
Członek
Włochy
BENIFEI Brando
BENIFEI Brando
Przewodniczący delegacji
Członek
Włochy
CALENDA Carlo
CALENDA Carlo
Członek
Włochy
CHINNICI Caterina
CHINNICI Caterina
Członkini
Włochy
COZZOLINO Andrea
COZZOLINO Andrea
Członek
Włochy
FERRANDINO Giuseppe
FERRANDINO Giuseppe
Członek
Włochy