GUTELAND Jytte
GUTELAND Jytte
Koordynator
Born on 16/09/1979 , Brännkyrka

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Koordynator

Komisje

  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Koordynator
  • Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu , Członek
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Iranem , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja
BERGKVIST Erik

BERGKVIST Erik

Członek
Szwecja
INCIR Evin

INCIR Evin

Członek
Szwecja