ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 05/12/1975 , Amberg

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, transformacja, innowacje i silna Europa cyfrowa , ITRE/ CULT/ Digital WG/ JURI (Europa cyfrowa)/ TRAN (kwestie niezwiązane z Nowym Zielonym Ładem)
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Transportu i Turystyki , Członek
  • Komisja Przemysłu , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria
Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit
Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina
Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele
Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara
Członek
Niemcy