DALLI Miriam
DALLI Miriam
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Born on 19/05/1976 , St. Julian's

Obowiązki

  • Prezydium Grupy S&D, Nowy Zielony Ład i wiceprzew. ds. komunikacji , ENVI / TRAN / AGRI / PECH / ITRE (Energia)
  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca

Komisje

  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Zastępca
  • Komisja Przemysłu , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku , Zastępca
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

DALLI Miriam

DALLI Miriam

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Malta
AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta
CUTAJAR Josianne

CUTAJAR Josianne

Członek
Malta
SANT Alfred

SANT Alfred

Członek
Malta