ANDROULAKIS Nikos
ANDROULAKIS Nikos
Head of delegation
Członek
Born on 07/02/1979 , Athina

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności , Członek
  • Komisja Handlu Międzynarodowego , Zastępca
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Zastępca
  • Komisja Rybołówstwa , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do zgromadzenia parlamentarnego EuroLat , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDROULAKIS Nikos

Head of delegation
Członek
Grecja

KAILI Eva

Członek
Grecja