Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem najnowszy roczny raport dotyczący stanu praworządności w UE, ale wyraża obawy, że sprawozdanie to nie poprawi

Komunikat prasowy

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim przyjmuje z zadowoleniem nowy pakiet legislacyjny przedstawiony dzisiaj przez Komisję Europejską w sprawie

Komunikat prasowy

Sprawozdanie na temat europejskiego zarządzania danymi (znane również jako akt w sprawie zarządzania danymi) zostało dziś przyjęte przez Komisję

Komunikat prasowy

Quote of the week by S&D president Iratxe García on the significance of the Fit for 55 climate package: “Reaching our climate objectives will be the

16 Jul 2021
Wydarzenie

Defending the rule of law is one of the big challenges facing Europe at the moment, with governments in Hungary and Poland intent on undermining the

Wideo

We have finally moved from words to deeds to turn Europe into a climate-neutral economy by 2050, with the Fit for 55 package*. The S&D Group has

Komunikat prasowy

W ramach dochodzenia, przeprowadzonego przez grupę roboczą ds. kontroli Frontexu eurodeputowani stwierdzili, że kierownictwo tej agencji ds. granic

Wideo

The S&Ds believe that parents mentioned on a birth certificate in one country should be recognised in all member states and that same-sex partnerships

Komunikat prasowy

W końcu przeszliśmy od słów do czynów, aby do 2050 roku przekształcić Europę w gospodarkę neutralną dla klimatu dzięki pakietowi „Fit for 55”*. Grupa

Komunikat prasowy

Socjalistom i Demokratom udało się włączyć zdecydowany apel o wniosek Komisji w sprawie lepszej ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform