Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Zabierając głos przed debatą w sprawie „ograniczenia nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących”, Grupa S&D apeluje o

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Unijne przepisy dotyczące zwalczania handlu ludźmi wymagają aktualizacji

Socjaliści i Demokraci przewodzą wysiłkom Parlamentu Europejskiego, zmierzającym do wezwania do podjęcia dalszych działań w celu zwalczania handlu

Komunikat prasowy

Wzmocnienie demokratycznej legitymacji EBC musi towarzyszyć jego awansowi do roli kluczowej instytucji walczącej z kryzysem - mówi Grupa S&D

Zabierając głos przed debatą plenarną z udziałem przewodniczącej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Christine Lagarde na temat raportu rocznego

Temat zgromadzenia plenarnego

S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 8 to 11 February 2021

Komunikat prasowy

S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 8 to 11 February 2021

Council and Commission statements - The state of play of the EU's COVID-19 Vaccination Strategy S&D press officer: MARTIN DE LA TORRE Victoria -

Wideo

World Cancer Day

Watch Alessandra Moretti talk about the European strategy against cancer.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Plan walki z rakiem Komisji Europejskiej jest pozytywnym krokiem w kierunku Unii Zdrowia UE, ale wymaga on większych ambicji

Po przyjęciu dziś przez Komisję Europejskiego Planu walki z rakiem Grupa Socjalistów i Demokratów wyraziła swoje poparcie dla tego pierwszego

03 Feb 2021
Wydarzenie

ETUI/ETUC conference: Towards a new socio-ecological contract, 3 to 5 February 2021

The need to effectively tackle global warming puts under pressure the existing industrial relations models in Europe. A new logic of sustainability

Komunikat prasowy

Unijni podatnicy powinni dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich pieniądze zostały wykorzystane do rozwoju szczepionek

Dziś w Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego eurodeputowani wysłuchali Sandry Galliny, dyrektor generalnej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Komunikat prasowy

S&D Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

“Pharmaceutical companies will not drag us into some kind of auction to increase their profits. It is of utmost importance that these companies comply