Nasze najnowsze treści

Plik audiowizualny

MEP Kati Piri on Turkish military operation in Northeast Syria

EU should impose economic sanctions and a full ban on arms sales to Turkey following its military intervention in Syria. Kati Piri, S&D vice-president

Plik audiowizualny

Sakharov 2019: Chief Raoni, Claudelice Silva dos Santos, Marielle Franco

Sakharov 2019: Chief Raoni, Claudelice Silva dos Santos, Marielle Franco Read more about them here