Nasze najnowsze treści

13 Oct 2020
Wydarzenie

S&D Group Africa Week 2020

We are pleased to announce that the 4th edition of our Africa Week Initiative will take place from Tuesday 13 to Thursday 15 October 2020. More

05 Sep 2020
Wydarzenie

Reset! Towards digital, climate and regional justice

“Try turning it off and back on again” – How many times have we recommended this to fix our computers? With the Covid-19 outbreak, our economy was

Komunikat prasowy

Grupa S&D domaga się wprowadzenia ukierunkowanych sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka w Azerbejdżanie

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Kati Piri, zareagowała na niepokojący rozwój sytuacji w zakresie praw człowieka w Azerbejdżanie: - Jesteśmy

Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Iratxe García, S&D Group leader, on the EU’s budget “At a time when we are faced with the worst crisis of our generation, the EU cannot leave present

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Parlament Europejski uzgodnił dziś rezolucję w sprawie konkluzji z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17-21 lipca

Plik audiowizualny

How politics can shape the economy in Europe? Iratxe García on the European Council Deal

The European Council reached a historical agreement and now it’s time for the European Parliament to have its say. To ensure the best accountability

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Po ogłoszeniu porozumienia na posiedzeniu Rady Europejskiej, przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, powiedziała: - Rada Europejska osiągnęła

Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Quote of the week by Iratxe García, S&D Group president, on EU budget “The ‘latest Budget’ proposal by Charles Michel is disappointing and unbalanced

Komunikat prasowy

Potrzebne są wzmocnione przepisy w sprawie ochrony pracowników sezonowych. Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wytyczne komisarza Schmita

Socjaliści i Demokraci przyjęli dziś z zadowoleniem prezentację wytycznych, dotyczących wzmocnienia ochrony pracowników sezonowych w UE w kontekście

Komunikat prasowy

„Poważne, trwałe i systemowe naruszenie praworządności w Polsce”. Państwa członkowskie muszą wreszcie podjąć działania

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przeważającą większością głosów przyjęła dziś sprawozdanie, krytykujące ciągłe