Nasze najnowsze treści
Wideo

The S&Ds believe that parents mentioned on a birth certificate in one country should be recognised in all member states and that same-sex partnerships

Komunikat prasowy

W końcu przeszliśmy od słów do czynów, aby do 2050 roku przekształcić Europę w gospodarkę neutralną dla klimatu dzięki pakietowi „Fit for 55”*. Grupa

Komunikat prasowy

Socjalistom i Demokratom udało się włączyć zdecydowany apel o wniosek Komisji w sprawie lepszej ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform

Komunikat prasowy

Minął ponad rok od czasu, kiedy pandemia Covid-19 rozprzestrzeniła się w Europie i na świecie. Miliony osób zmarły z powodu tego wirusa. Skala kryzysu

Stanowisko

It’s been more than a year since the Covid-19 pandemic spread across Europe and the world. Millions have died from this virus. The magnitude of the

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci uwzględnili lepszą kontrolę demokratyczną i przejrzystość w sprawozdaniu na temat tego, w jaki sposób pieniądze UE są wydawane

Wideo

The European Parliament, led by the S&D Group, has reached an agreement with EU governments to set up a fully-fledged European Asylum Agency. For

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci są zszokowani faktem, że premier Słowenii, Janez Janša, którego kraj przewodniczy obecnie rotacyjnej prezydencji w UE

Wideo

Watch MEP Margarida Marques and MEP Jonás Fernández explain why a reform of outdated EU fiscal rules is essential for a progressive Europe. Today, the

Komunikat prasowy

Grupa S&D poparła mandat do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP). UE potrzebuje ambitnego programu