Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Komunikat prasowy

Przed podróżą prezydenta USA Bidena do Europy, gdzie weźmie on udział w szczycie G-7, szczycie NATO i szczycie USA-UE, Socjaliści i Demokraci wyrazili

Komunikat prasowy

Parlament Europejski zatwierdził Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+). Podczas negocjacji z Radą i Komisją Grupie S&D udało się osiągnąć

Komunikat prasowy

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Socjaliści i Demokraci wezwali do niezwłocznego wdrożenia bezprecedensowego i bardzo

Wideo

Watch the speech of Iratxe García Pérez urging the Commission and the Council to keep up with the timings of their promises.

Komunikat prasowy

Na żądanie Grupy S&D Parlament Europejski będzie debatował i głosował nad rezolucją w sprawie systematycznych represji na Białorusi po uprowadzeniu

Wideo

As the European Parliament votes in plenary, the S&D Group is calling on member states to ease travel for people holding an EU Digital Covid

Komunikat prasowy

Podczas głosowania Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do ułatwienia podróżowania osobom

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjmie sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie aspektu płci w polityce spójności. Socjaliści i Demokraci

Temat zgromadzenia plenarnego
S&D Group's Plenary Times - news on the European Parliament's Plenary session in Strasbourg - 7 to 10 June 2021