Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

UE musi przyjąć nową strategię wobec Rosji, która zawierałaby wyraźną cenę za zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie

Parlament Europejski, przy poparciu ze strony Socjalistów i Demokratów, ma przyjąć rezolucję, stanowczo potępiającą ciągłe ingerencje Rosji, jej coraz

Komunikat prasowy

Program „Cyfrowa Europa”: „Chcemy wynieść Europę na cyfrowy szczyt” - mówi Grupa S&D

UE ma obecnie możliwość zwiększenia swojej globalnej konkurencyjności w dziedzinie cyfrowej oraz rozwijania swoich strategicznych zdolności cyfrowych

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D ponownie wyrażają poparcie dla kolumbijskiego porozumienia pokojowego

Zabierając głos podczas debaty w Parlamencie Europejskim, eurodeputowani S&D przekazali alarmujące informacje na temat bardzo niepokojącej i

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą

Nareszcie będziemy mieli europejski system transportu kolejowego z ludzką twarzą, w którym wszyscy podróżni, w tym osoby o ograniczonej sprawności

Komunikat prasowy

Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi

Eurodeputowani zatwierdzają dziś nowe przepisy UE, które pomogą zwalczać rozpowszechnianie w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, chroniąc

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jeśli chcemy chronić nasze zdrowie i środowisko, UE powinna zapewnić wspólną prawną ochronę gleb

Kontratakujemy. Po tym, jak Komisja wycofała swój poprzedni wniosek dotyczący dyrektywy ramowej w 2014 roku i po 8 latach blokady w Radzie, Parlament

Komunikat prasowy

Eurodeputowani głosują za zwiększeniem finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, walczących o nasze prawa, nasze wartości i sprawiedliwość

Parlament Europejski przygotowuje się dziś do zwiększenia finansowania programów UE, których celem jest propagowanie praw podstawowych, praworządności

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem

Grupa S&D poprze dziś rezolucję wzywającą maltańskie władze do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za tragiczną śmierć maltańskiej

Komunikat prasowy

PE musi wstrzymać umowę inwestycyjną między UE a Chinami dopóty, dopóki Pekin nakłada sankcje na deputowanych z UE

Zdaniem Socjalistów i Demokratów chińskie kontrsankcje, wymierzone w europejskie osoby i podmioty, w tym w eurodeputowanego S&D, Raphaëla Glucksmanna

Wideo

S&D Marie Arena explains why we must protect our soil

We strike back. After the Commission withdrew its previous proposal for a framework directive in 2014, and after 8 years of blockage in the Council