Nasze najnowsze treści
Wideo

Today, the plenary of the European Parliament will agree on stricter rules for the export of dual-use goods, which can be used for both civilian and

Komunikat prasowy

Podczas obecnej sesji plenarnej Parlament Europejski zatwierdzi wytyczne budżetowe na drugi rok wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027

Komunikat prasowy

Zanieczyszczenie powietrza powoduje ponad 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Stanowi ono największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie

Komunikat prasowy

Grupa Socjalistów i Demokratów przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Parlament Europejski sprawozdania w sprawie nowej strategii UE-Afryka

Komunikat prasowy

Miasta i regiony będą mogły w dalszym ciągu inwestować w ekologiczne projekty, tak aby Europa mogła osiągnąć swój cel neutralności klimatycznej do

Komunikat prasowy

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego uzgodnione zostaną bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące eksportu produktów

Wideo

The Socialists and Democrats in the European Parliament and the Party of European Socialists jointly welcome today’s Commission proposal for a Council

Komunikat prasowy

W tym tygodniu Parlament Europejski zakończył techniczne prace nad wprowadzeniem nowych zasobów własnych do europejskiego budżetu; zasoby te

24 Mar 2021
Wydarzenie

We seek to discuss more thoroughly the financing of political activities by foreign donors; describe explicit cases of foreign interference; to

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci będą dzisiaj głosować za rezolucją wzywającą Komisję Europejską do przyspieszenia stosowania nowego mechanizmu, uzależniającego