Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Europa potrzebuje nowoczesnej infrastruktury, aby łączyć obywateli i przedsiębiorstwa, przeciwdziałać zmianom klimatu i zmniejszyć nierówności między krajami i regionami

Komisje Transportu oraz Przemysłu, Energii i Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego głosowały dzisiaj wspólnie za ponowieniem instrumentu „Łącząc

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przewodzi głosowaniu, które wzmocni prawa pasażerów w ruchu kolejowym w UE

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie, przygotowane przez eurodeputowanego S&D, Bogusława Liberadzkiego, mające na celu wzmocnienie praw

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D chce bardziej sprawiedliwych i ekologicznych opłat od użytkowników dróg

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko, a także degradacja infrastruktury drogowej, stanowią koszt dla społeczeństwa. Obecna dyrektywa w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wciąż dąży do zapewnienia czystej mobilności dzięki nowym przepisom dotyczącym zamówień publicznych i nowej infrastruktury transportowej

Unia Europejska przechodzi transformację w kierunku zrównoważonej, bezemisyjnej mobilności. Obecnie 94% europejskiego sektora transportu uzależnione

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wspiera zrównoważoną produkcję baterii w Europie

Baterie mają kluczowe znaczenie dla przejścia na zrównoważony model ekonomiczny, zarówno na poziomie przemysłowym, jak i w przypadku gospodarstw

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D popiera środki mające na celu walkę z problemem morskich źródeł odpadów na morzu

Socjaliści i Demokraci w Komisji Transportu i Turystyki głosowali dzisiaj za przyjęciem sprawozdania w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D dąży do zapewnienia wyższej jakości usług kolejowych i większej ochrony pasażerów, a w szczególności osób niepełnosprawnych

Socjalistom i Demokratom udało się dziś doprowadzić do powstania dużej ponadpartyjnej większości w Komisji Transportu w celu poprawy obowiązujących

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D proponuje długoterminową wizję czystego, opłacalnego i społecznie zrównoważonego transportu

Postęp technologiczny i potrzeba zmniejszenia emisji C02 w celu odwrócenia tendencji globalnego ocieplenia, spowodowały głęboką transformację w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przewodzi walce o skuteczne zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów i pojazdów użytkowych w UE

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim są silnie zaangażowani w przejście na gospodarkę niskoemisyjną, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze dla

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D głosuje za odrzuceniem prób podważenia praw pracowników w sektorze transportu drogowego

Po długiej batalii politycznej, Parlament Europejski odrzucił dzisiaj próby dalszej liberalizacji zawodowego transportu drogowego oraz osłabienia