Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Pittella przewodniczącym primus inter pares - Moja wizja inkluzywnego i skutecznego Parlamentu Europejskiego

Brexit, nadzwyczajna sytuacja w humanitarna w dziedzinie migracji, zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w naszym otoczeniu oraz długotrwały

Komunikat prasowy

Nie dla wzmocnienia pozycji Oettingera: Nie powinien być wiceprzewodniczącym Komisji, ani odpowiedzialnym za zasoby ludzkie

Po wczorajszym wieczornym przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim eurodeputowani S&D uważają, że komisarz Oettinger nie powinien zostać

Komunikat prasowy

Parlament Europejski będzie bardziej przejrzysty i efektywny - mówi Grupa S&D

Po 18 miesiącach intensywnych dyskusji brytyjski eurodeputowany Richard Corbett z Partii Pracy uzyskał dziś w Strasburgu ponadpartyjną większość dla

Komunikat prasowy

Potrzebujemy większej kontroli i nadzoru nad deklaracjami komisarzy o braku konfliktu interesów

Dziś Parlament Europejski głosował za przyjęciem ostrzejszych środków w celu kontroli deklaracji europejskich komisarzy o braku konfliktu interesów

Komunikat prasowy

Nowe przepisy w zakresie przenoszenia treści zapewnią konsumentom możliwość uzyskania dostępu do treści online w całej Europie

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego poparła dziś nowe środki, które zapewnią, że użytkownicy treści online będą mieli do nich dostęp w dowolnym

Komunikat prasowy

Europa potrzebuje zharmonizowanych przepisów w celu ochrony informatorów

Komisja Europejska powinna wystąpić z wnioskiem w sprawie ogólnounijnego prawodawstwa, aby chronić tych, którzy ujawniają wykroczenia lub niewłaściwe

Komunikat prasowy

Polski rząd musi zmienić kurs i zapewnić przestrzeganie rządów prawa

Po przyjęciu rezolucji w sprawie niedawnych wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe, Grupa S&D wezwała polski rząd do zmiany kursu i

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D osiągnęli postęp w kwestii przejrzystości w Parlamencie Europejskim

Eurodeputowani będą wreszcie mogli zadeklarować, z kim kontaktowali się w czasie przygotowywania sprawozdań parlamentarnych. Z inicjatywy francuskiej

Komunikat prasowy

Cañete wciąż musi odpowiedzieć na wiele pytań i w pełni współpracować z prowadzącym dochodzenie Urzędem ds. Nadużyć Finansowych

Komisarz Cañete został w dniu dzisiejszym przesłuchany przez eurodeputowanych z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w następstwie zarzutów

Komunikat prasowy

Cyberprzestępczość wymaga skoordynowanej reakcji na szczeblu UE

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem wynik dzisiejszego głosowania w PE w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (NIS) i przyjmuje z