Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim będą współgospodarzami pierwszego spotkania w ramach Progressive Caucus wraz z Partią Europejskich

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci wezwali Komisję Europejską do uruchomienia nowego unijnego mechanizmu warunkowości budżetowej oraz bezzwłocznego wniesienia

Komunikat prasowy

Podczas głosowania Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu plenarnym Grupa S&D wezwała państwa członkowskie do ułatwienia podróżowania osobom

Komunikat prasowy

Socjaliści i Demokraci od wielu lat potępiają sytuację w Bułgarii z powodu rosnącej korupcji oraz ataków na praworządność i wolność mediów. Dlatego

Komunikat prasowy

Roczne sprawozdanie Komisji dotyczące praworządności może być użytecznym narzędziem zapobiegania przyszłej erozji praworządności w UE, ale należy

Komunikat prasowy

Grupa S&D chce, aby Komisja zmieniła przepisy dotyczące strefy Schengen, aby odwrócić trend, zgodnie z którym kontrole graniczne stają się nową normą

Komunikat prasowy

Parlament Europejski, Rada i Komisja osiągnęły dziś ważne porozumienie w sprawie nowych unijnych certyfikatów Covid, aby ułatwić podróżowanie latem

Komunikat prasowy

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Grupa S&D wezwała Komisję do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych przez cały czas oraz

Komunikat prasowy

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej Grupa S&D będzie przewodzić apelom o zapewnienie nowych możliwości przyjazdu i pracy w UE, w tym instrumentów

Komunikat prasowy

Grupie S&D udało się zakończyć negocjacje w kwestii porozumienia politycznego, dotyczącego zmienionej dyrektywy w sprawie niebieskiej karty, która