Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Należy sprawić, aby pieniądze pracowały na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa - mówi Komisji Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci wzywają Komisję do poparcia zaleceń zawartych w sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. zrównoważonego systemu

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Pragniemy chronić europejskie miejsca pracy i przemysły przed przywozem produktów po cenach dumpingowych - mówi Grupa S&D

Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś porozumienie zawarte przez eurodeputowanych i ministrów UE w grudniu ubiegłego

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do zaprzestania oddawania unijnych narzędzi służących do inwigilacji cyfrowej w ręce dyktatorów

Socjaliści i Demokraci poprą dzisiaj w głosowaniu w Parlamencie Europejskim wnioski w sprawie zaostrzenia systemu kontroli wywozu produktów podwójnego

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Innowacje powinny przyczynić się do sprawiedliwego przejścia na niskoemisyjne społeczeństwo - mówi Grupa S&D

Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła dzisiaj ważne zalecenia dotyczące wykorzystania innowacji do pobudzenia rozwoju w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Bezpieczeństwo produktów w UE jest kluczowym priorytetem dla Grupy S&D

Eurodeputowani S&D przyjęli dziś z zadowoleniem wnioski legislacyjne Komisji mające na celu ułatwienie przedsiębiorstwom, a w szczególności MŚP

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Nie zgodzimy się na to, by stosunki między Wielką Brytanią a UE obniżały standardy lub podważały nasz model społeczny

Zabierając głos podczas debaty w Parlamencie Europejskim w kwestii porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, przewodniczący Grupy S&D

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D odniosła zwycięstwo w sprawie nowych przepisów, które mają zapobiec kolejnym skandalom w rodzaju Dieselgate

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady osiągnęli dziś rano porozumienie polityczne w sprawie pierwszego, nowego unijnego prawa

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D zapewnia przyjęcie silnych celów energetycznych dla państw członkowskich oraz włączenie ubóstwa energetycznego do strategii UE

Parlamentarne komisje ds. klimatu i energii głosowały dzisiaj nad ważnym sprawozdaniem dotyczącym zarządzania unią energetyczną, którego celem jest

07 Dec 2017
Wydarzenie

Joint S&D Employment Committee/Digital Europe Working Group Workshop: Work 4.0 – Challenges to working conditions and social security in the digital age

Joint S&D Employment Committee/Digital Europe Working Group Workshop: Work 4.0 – Challenges to working conditions and social security in the digital

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Efektywność energetyczna jest kluczem do nowego europejskiego modelu gospodarczego i społecznego - mówi Grupa S&D

W czasie dzisiejszego głosowania w parlamentarnej Komisji Przemysłu i Energii Socjalistom i Demokratom udało się przeforsować osiągnięcie celu w