Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Efektywność energetyczna jest kluczem do nowego europejskiego modelu gospodarczego i społecznego - mówi Grupa S&D

W czasie dzisiejszego głosowania w parlamentarnej Komisji Przemysłu i Energii Socjalistom i Demokratom udało się przeforsować osiągnięcie celu w

Komunikat prasowy

Stosowanie fosforanów w mrożonym mięsie wprowadza konsumentów w błąd i zagraża ich zdrowiu - mówi Grupa S&D

Fosforan jest dziś stosowany do zwiększenia wagi mięsa, ze względu na jego właściwości wiążące wodę, głównie mrożonego mięsa, używanego na pionowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi apelowi Parlamentu Europejskiego o 35-procentowy udział energii odnawialnej do roku 2030

Po długich negocjacjach Grupa S&D w Parlamencie Europejskim zapewniła ponadpartyjne poparcie dla wiążącego celu, jakim jest osiągnięcie 35

Komunikat prasowy

Identyfikowalność tytoniu przyczyni się do poprawy zdrowia i zahamuje przemyt - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim głosowali dzisiaj za pilnym wprowadzeniem niezależnego systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych

Komunikat prasowy

Nigdy więcej unijnych produktów do inwigilacji cyfrowej dla dyktatorów - mówi Grupa S&D

Komisja Handlu Parlamentu Europejskiego głosowała dziś nad wnioskami w sprawie zacieśnienia systemu kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania

Komunikat prasowy

S&Ds welcome new seat and secured financing for the European Youth Orchestra

The future of the European Youth Orchestra (EUYO) has been secured. It is currently based in the UK and it depends on annual financial requests

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem koniec geoblokowania towarów lub usług online

Grupa S&D przyjęła z zadowoleniem porozumienie osiągnięte wczoraj między Parlamentem, Komisją i Radą w sprawie nowych przepisów, które mają

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do podjęcia działań na rzecz zrównoważonych miast podczas czwartkowego wydarzenia w Antwerpii w ramach inicjatywy RAZEM

Miasta portowe odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na budowę bardziej humanitarnego modelu gospodarczego

Komunikat prasowy

Parlament Europejski dostosowuje umowy o dostarczanie treści cyfrowych do XXI wieku

Komisje Rynku Wewnętrznego oraz Spraw Prawnych Parlamentu Europejskiego poparły dzisiaj wnioski w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących umów o

Komunikat prasowy

Konsumenci będą lepiej chronieni dzięki nowym przepisom przeforsowanym przez Grupę S&D

Parlament Europejski przyjął dzisiaj sprawozdanie przygotowane przez Grupę S&D, które wzmocni uprawnienia władz krajowych w zakresie egzekwowania praw