Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Zwycięstwo na rzecz praw socjalnych; Grupa S&D doprowadziła do odrzucenia europejskiej e-karty usług

Socjaliści i Demokraci odnieśli dziś zwycięstwo na rzecz praw socjalnych, ponieważ udało im się odrzucić wniosek Komisji dotyczący e-karty w czasie

Komunikat prasowy

Parlament popiera silny budżet UE na rok 2019, który wzmacnia solidarność i przygotowuje do zrównoważonej przyszłości

Parlament Europejski przyjął dziś projekt wytycznych dotyczących budżetu UE na rok 2019. Pod koniec maja Komisja Europejska przedstawi projekt budżetu

Komunikat prasowy

#EuropeTogether - Możemy! António Costa i Grupa S&D mają jasną wizję postępowej Europy, nawiązującej bezpośredni dialog z obywatelami!

Premier Portugalii, António Costa przemawiał dziś na debacie plenarnej PE w Strasburgu, przedstawiając swoją wizję „Przyszłości Europy”. António Costa

Komunikat prasowy

Grupa S&D skutecznie dąży do zapewnienia bardziej niezawodnych i przystępnych cenowo transgranicznych usług w sektorze doręczania paczek

Parlament Europejski będzie jutro głosował nad porozumieniem osiągniętym z Radą UE przez eurodeputowaną S&D, Lucy Anderson, w sprawie rozporządzenia

Komunikat prasowy

Alkohol również powinien zawierać etykiety dotyczące składników i wartości odżywczych

Podczas głosowania w czasie sesji plenarnej w sprawie aktualizacji rozporządzenia UE w sprawie napojów spirytusowych z 2008 roku, Socjaliści i

Komunikat prasowy

Grupa S&D odniosła ważne zwycięstwo dla europejskich pracowników: równe wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy w zasięgu ręki

Parlament Europejski, bułgarska prezydencja i Komisja osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia równych wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym

Komunikat prasowy

Parlament popiera utworzenie jednolitego portalu cyfrowego dla usług administracyjnych w całej UE

Uzyskiwanie dostępu i zrozumienie informacji na temat usług publicznych i spraw administracyjnych oraz przeprowadzenia procedur przez organy publiczne

Komunikat prasowy

Nikt nie powinien zostać pominięty w ramach przejścia na nowy rynek energii elektrycznej - mówi Grupa S&D

W ostatnim dziesięcioleciu rynek energii elektrycznej w Europie uległ głębokiemu przekształceniu. Dawniej monopole kontrolowały cały łańcuch, od

Plik audiowizualny

This Week in Strasbourg: #FightInequality, Geo-Blocking, Dieselgate, #EndFGM and more...

This Week in Strasbourg: #FightInequality, Geo-Blocking, Dieselgate, #EndFGM and more...

Komunikat prasowy

Parlament głosuje za położeniem kresu blokowaniu geograficznemu internetowej sprzedaży towarów i usług w UE

Parlament Europejski głosował dziś za położeniem kresu blokowaniu geograficznemu internetowej sprzedaży towarów i usług w UE. Głosowanie to oznacza