Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D przedstawia swoją wizję rewolucyjnego modelu rolnictwa, przystosowaną do XXI wieku

Rolnictwo i zaopatrzenie w żywność stanowią rdzeń europejskiego projektu od czasu Traktatu Rzymskiego, podpisanego 60 lat temu. Dziś nowe wyzwania -

Komunikat prasowy

Wszyscy możemy przyczynić się do osiągnięcia celów porozumienia z Paryża - mówią eurodeputowane S&D, uczestniczące w COP 23 w Bonn

Grupa Socjalistów i Demokratów była bardzo aktywna od czasu przygotowań do COP 21 w Paryżu i uważnie śledzi wprowadzanie w życie przyjętych dwa lata

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Plan w odniesieniu do Morza Północnego musi zapewniać zrównoważone połowy i ochronę

Komisja Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego głosowała dziś za przyjęciem planu wieloletniego w odniesieniu do Morza Północnego. Celem tego planu jest

Komunikat prasowy

Pittella przewodniczącym primus inter pares - Moja wizja inkluzywnego i skutecznego Parlamentu Europejskiego

Brexit, nadzwyczajna sytuacja w humanitarna w dziedzinie migracji, zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w naszym otoczeniu oraz długotrwały

Komunikat prasowy

Połowy głębinowe: Parlament zagłosował za sprawiedliwym i zrównoważonym rozporządzeniem

Parlament Europejski przyjął dziś znaczną większością głosów wynegocjowany kompromis w kwestii nowego rozporządzenia UE w sprawie połowów stad

Komunikat prasowy

Plenary update - Strasboug session from 3 to 6 October 2016

Press conference with Gianni Pittella on Tuesday at 10.10 in room LOW N-1/201. Watch the action live : www.socialistsanddemocrats.eu Our Priorities ▶

Komunikat prasowy

Grupa S&D przewodzi żądaniu w sprawie oznaczania kraju pochodzenia mięsa w przetworzonej żywności oraz produktów mlecznych

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim z powodzeniem prowadzili kampanię w kwestii wprowadzenia obowiązkowego oznaczania pochodzenia

Komunikat prasowy

Dzisiejsza decyzja koordynatorów Komisji Rybołówstwa pozbawia rybaków bezpieczeństwa prawnego - mówi Grupa S&D

Koordynatorzy Komisji Rybołówstwa zdecydowali dziś większością głosów (EPL, ALDE, EFDD i Zieloni/EFA - za, S&D, EKR - przeciw) o przedłużeniu terminu

Komunikat prasowy

„Reforma wspólnej europejskiej polityki rybołówstwa dotarła do bezpiecznej przystani” - mówi Ulrike Rodust, rzeczniczka Grupy S&D ds. rybołówstwa

Grupa Socjalistów i Demokratów opowiedziała się dzisiaj w Strasburgu za dwoma ważnymi wnioskami, mającymi na celu nadanie unijnemu rybołówstwu na

Komunikat prasowy

Pittella: „Panie Juncker, prawdziwa praca zaczyna się dzisiaj - będziemy Pańskim krytycznym sumieniem społecznym”

Po dzisiejszym głosowaniu podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu w sprawie nowej Komisji Europejskiej, kierowanej przez przewodniczącego Komisji