Nasze najnowsze treści
Publikacja

The European Union, acting together in one of the most complex crises in decades, has shown that the European project can be a powerful shield

Publikacja

The platform economy is already an integral part of the European economy, and its economic and social importance will continue to increase

Publikacja

Podczas, gdy świat stara się spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii Covid-19 przy użyciu znacznych i restrykcyjnych środków społecznych, Socjaliści

Publikacja

Stawienie czoła bezpośrednim skutkom gospodarczym i społecznym pandemii, a także przygotowanie zrównoważonej, wspólnej przyszłości oraz wspólnej

Publikacja

THE IMPERATIVE OF SUSTAINABILITY. Economic, social, environmental. independent Annual Sustainable Economy Survey (formerly iAGS), 7th Report - iASES