Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Budżet UE na rok 2018: Potrzebne są nowe środki na wzrost gospodarczy, miejsca pracy i migrację

Grupa S&D głosowała za projektem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na rok 2018, który wzywa do przyznania większych funduszy w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Musimy dokonać postępu w kwestii określenia przyszłości budżetu UE

Podczas wczorajszej wieczornej debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie przyszłości finansów UE, eurodeputowani S&D wezwali do odejścia od

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Rewizja WRF: Wreszcie przyjęto porozumienie, teraz musimy porozmawiać o budżecie UE po 2020 roku

Eurodeputowani S&D przyjęli z zadowoleniem przyjęcie dziś rano przez Radę Europejską decyzji w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF)

Komunikat prasowy
Opublikowane:

„Plan inwestycyjny powinien zostać zaktualizowany, aby spełnić wszystkie oczekiwania” - mówią eurodeputowani S&D

Parlament Europejski dokonał krytycznej oceny pierwszych 18. miesięcy wdrażania europejskiego planu inwestycyjnego w rezolucji, przyjętej dziś w

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Ponad 80-procentowe poparcie dla przedłużenia okresu obowiązywania przeorientowanego EFSI

Wczoraj wieczorem eurodeputowani z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Budżetowej - biorąc pod uwagę pierwsze 18 miesięcy

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament popiera Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest zmobilizowanie 44 mld euro na inwestycje w Afryce

Parlament Europejski poparł dzisiaj wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFSD). Fundusz połączy nowy

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Rewizja WRF: 1,2 mld euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, ale potrzebna jest większa ambicja

Parlament Europejski głosował za rewizją wieloletnich ram finansowych, określającą ramy i pułapy wydatków dla rocznego budżetu UE, aby umożliwić

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Budżet UE na rok 2018 musi koncentrować się na migracji, wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy wysokiej jakości

Parlament Europejski poparł dziś sprawozdanie, określające jego priorytety w kwestii budżetu UE na rok 2018, co wyraźnie pokazuje, że Parlament będzie

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Sukces w walce z endemicznym bezrobociem wśród młodzieży

Grupa S&D gratuluje Włochom z powodu wycofania przez nie zastrzeżenia w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Lepsza Europa jest najlepszą odpowiedzią na nacjonalizm i trumpizm - mówi Grupa S&D

Eurodeputowani S&D poparli dziś zestaw reform mających na celu poprawę funkcjonowania UE, zapewnienie, by Europa stała się bardziej demokratyczna oraz