Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Odmawiając modyfikacji planu budżetowego, włoski rząd niszczy własną wiarygodność i wzajemne zaufanie w UE

Po decyzji włoskiego rządu, by nie zmieniać swoich celów budżetowych, pomimo możliwości wprowadzenia unijnych sankcji, wiceprzewodnicząca Grupy S&D

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Parlament Europejski przyjął proeuropejski budżet na rok 2019. Rada musi zademonstrować swoje zaangażowanie w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE

Po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej, które potwierdziło przyjęcie stanowiska Parlamentu w sprawie budżetu ogólnego na rok 2019, rozpocznie

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Populistyczny rząd sprzedaje przyszłość Włoch dla tanich korzyści wyborczych oraz wystawia na szwank konieczną rewizję Paktu Stabilności i Wzrostu

Eurodeputowani S&D wzywają włoskie władze do podjęcia konstruktywnego dialogu z UE w celu przedstawienia budżetu na rok 2019, mającego na celu poprawę

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Parlament Europejski głosował za budżetem na rok 2019 oraz za odrzuceniem egoizmu Rady i postawy, polegającej na przerzucaniu się odpowiedzialnością

Po dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej i przyjęciu stanowiska negocjacyjnego Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na rok 2019

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem porozumienie w sprawie Grecji i apeluje o to, aby UGW stała się siłą napędową wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju

Podczas debaty w Parlamencie Europejskim w sprawie zakończenia trzeciego programu dostosowań gospodarczych dla Grecji, eurodeputowani S&D wezwali do

Komunikat prasowy
Opublikowane:

B&I: Grupa S&D oczekuje co najmniej 120 miliardów euro na budżet programu Horyzont Europa

Badania naukowe i innowacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia na zrównoważony model społeczny i gospodarczy. Dlatego też

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Wniosek budżetowy, dotyczący inwestycji UE w infrastrukturę strategiczną nie jest spójny i ambitny - mówi Kathleen Van Brempt

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek budżetowy, dotyczący infrastruktury strategicznej w ramach następnych wieloletnich ram finansowych na

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Strefa euro potrzebuje prawdziwego, a nie symbolicznego budżetu - mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim wyrazili dziś rozczarowanie wnioskami Komisji dotyczącymi budżetu dla strefy euro. Rzeczniczka Grupy

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Constanze Khrel reacts on the cuts in EU Budget for cohesion policy

Making the EU Cohesion Policy more inclusive and efficient is exactly what was needed. But the 10% cut in the MFF budget as proposed by the Commission

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Wnioskowi Komisji w sprawie następnego budżetu UE brakuje odwagi i strategii. Oczekiwania obywateli UE nie zostały spełnione - mówi Grupa S&D

Po przyjęciu przez Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów sprawozdania w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i