Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Kongijczycy nie mogą już dłużej czekać

W obliczu dramatycznej sytuacji politycznej i humanitarnej, w której pogrążona jest Demokratyczna Republika Konga, z inicjatywy Grupy S&D Parlament

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia zamrożenie finansowania UNRWA przez administrację Trumpa

Grupa S&D ostro protestuje przeciwko ogłoszeniu przez administrację USA zamrożenia wsparcia budżetowego w wysokości 65 milionów USD na rzecz Agencji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi zwiększyć swoje wysiłki i zaangażowanie na rzecz stabilizacji w Libii

Przed debatą w sprawie sytuacji migrantów w Libii, która odbyła się dzisiaj wieczorem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, eurodeputowana

Komunikat prasowy

Grupa S&D wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Trumpa w sprawie wycofania się ze światowego paktu ONZ na rzecz migracji

3 grudnia administracja Trumpa powiadomiła Organizację Narodów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone nie będą już brały udziału w negocjacjach

Komunikat prasowy

Szczyt UE-UE: Krok naprzód, ale młodzież i rozwój pozostają zakładnikami kryzysu migracyjnego

Szczyt Unia Afrykańska-Unia Europejska miał mieć historyczne znaczenie, ale nie spełnił wszystkich obietnic. Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem

Komunikat prasowy

Konieczny jest pełen dostęp organizacji humanitarnych do wszystkich obszarów dotkniętych konfliktem w Jemenie - mówi Grupa S&D

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję w sprawie sytuacji w Jemenie, wyrażając głębokie zaniepokojenie alarmującym pogorszeniem się sytuacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi zwycięstwo w kwestii ochrony stabilności i pokoju w naszych krajach partnerskich

Parlament Europejski głosował dziś nad rozporządzeniem w sprawie poprawy instrumentu UE na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju (IcSP)

29 Nov 2017
Wydarzenie

S&D Conference: The Future of EU Trade Policy

S&D Conference: The Future of EU Trade Policy.A conference together with national parliaments, and an exchange of views on sustainable development

Plik audiowizualny

Together in Antwerp | What if Sustainable Cities can Save Europe

Cities are drivers of change. Climate change, migration, social inequality: all global challenges are also local challenges. This is why cities can

Komunikat prasowy

Szczyt Unia Afrykańska-UE: Parlamenty i ludzie muszą pozostać w centrum stosunków Afryka-UE

W przededniu szczytu Unia Afrykańska-UE silna delegacja Grupy S&D wzięła udział w Abidżanie w szczycie Parlamentu Panafrykańskiego (PAP) i Parlamentu