Nasze najnowsze treści
Komunikat prasowy

Following the murder of the investigative journalist Ahmed Hussein-Suale in Ghana, the chair of the development committee and S&D member, Linda McAvan

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D poparli dziś przyjęcie rezolucji parlamentarnej, która wzywa Komisję Europejską i ESDZ do wniesienia konstruktywnego wkładu w

Komunikat prasowy

Z okazji trzeciej rocznicy przyjęcia Agendy 2030 ONZ, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann podkreślił pilną potrzebę zmiany europejskich polityk na

Komunikat prasowy

Po dzisiejszym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym za „sprawozdaniem w sprawie przejrzystego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi w

Komunikat prasowy

The S&D Group welcomes the publication yesterday by the Council of the recently adopted negotiating directives for the future partnership agreement

Komunikat prasowy

Na zakończenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, które odbyło się w Brukseli z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz krajów Afryki

Komunikat prasowy

Following the vote today in Plenary, the European Parliament backed a resolution calling for a comprehensive renewal of the post-Cotonou partnership

Komunikat prasowy

Wzmocnienie współpracy UE-NATO jest konieczne dla bezpieczeństwa europejskich obywateli w świetle pogarszającego się środowiska bezpieczeństwa w

Komunikat prasowy

Parlament Europejski poparł dziś apel Grupy S&D w sprawie tego, by wzmocnienia pozycji kobiet stało się centralnym elementem polityki zagranicznej UE

Komunikat prasowy

Pięć lat temu świat z wielkim szokiem oglądał zdjęcia zawalonej fabryki odzieży Rana Plaza w Bangladeszu. Komisja Europejska wyznaczyła rządowi