Nasze najnowsze treści

18 Oct 2018
Wydarzenie

S&D Group Conference: Education, Culture and Solidar Citizenship - Reshaping Europe from here

S&D Group Conference: Education, Culture and Solidar Citizenship - Reshaping Europe from here.Please register here by Tuesday 16 octoberFor more

Komunikat prasowy

Nowe przepisy w sprawie audiowizualnych usług medialnych będą lepiej chroniły małoletnich i promowały europejskie treści

Parlament Europejski poparł dziś porozumienie osiągnięte z Radą UE, mające na celu zaktualizowanie obecnej dyrektywy w sprawie świadczenia

Plik audiowizualny

Progressive Society in Athens - Future of Europe conference

On Tuesday September 18 the president of the Socialists and Democrats in the European Parliament, Udo Bullmann, visited Athens for a conference on the

Komunikat prasowy

Grupa S&D pragnie, aby młodzi Europejczycy mogli jak najszybciej przystąpić do Korpusu Solidarności UE

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim popierali projekt powołania Europejskiego Korpusu Solidarności* od chwili, gdy został on

Plik audiowizualny

YES Summer Camp - Spain - For young socialist activists

YES Summer Camp - Spain - For young socialist activists

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Po wygaśnięciu umowy z Kotonu UE musi więcej inwestować we współpracę z krajami AKP, aby razem z nimi stawić czoła wspólnym wyzwaniom

Na zakończenie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, które odbyło się w Brukseli z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz krajów Afryki

Plik audiowizualny

Go Local - Reggio Emilia - Interviews

Go Local - Reggio Emilia - Interviews

Plik audiowizualny

We want more for young Europeans!

We want to give young Europeans like Philippe, Myriam and Giusy the chance they deserve to discover and live up to their full potential!This is why we

Plik audiowizualny

School of Democracy 2018

Wrap-up on the fourth edition of the #DemocracyDays. Great energy, great ideas, great fun! For three days we've debated, exchanged ideas, danced and

Plik audiowizualny

Go Local - Reggio Emilia

Go Local - Reggio Emilia