Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy

Parlament weźmie pełną odpowiedzialność za zatwierdzenie budżetu UE i porozumienia w sprawie Brexitu - mówi Iratxe García przed posiedzeniem Rady Europejskiej

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García wzięła dzisiaj udział w posiedzeniu Partii Europejskich

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia UE w sprawie baterii, powstały dzięki zaangażowaniu ze strony

Komunikat prasowy

„Konferencja w sprawie przyszłości Europy powinna zostać przedłużona do 2023 roku” - mówią Iratxe García i Marek Belka

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przyjęli strategię na rzecz Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jej celem jest jak najszybsze

10 Dec 2020
Wydarzenie

Silver Rose

Celebrating the Silver Rose 2020 Winners - A pandemic is no excuse to bypass Human Rights. Due to the current health and social crisis, the SOLIDAR

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję, aby Frontex wrócił na właściwy kurs

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim nadal wyraża poważne zaniepokojenie w kwestii przywództwa Frontexu, unijnej agencji straży granicznej. Ponawiamy

Komunikat prasowy

Grupa S&D dokonała tego: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie w pełni zielony z czerwonym sercem!

Dziś wieczorem osiągnięto bezprecedensowe porozumienie między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Komunikat prasowy

Grupa S&D umieszcza solidarność w centrum Funduszu Migracji i Azylu

Grupa S&D przewodziła dzisiaj zawarciu porozumienia z państwami członkowskimi w sprawie utworzenia Funduszu Migracji i Azylu w UE. Parlament

Plik audiowizualny

S&Ds: Mobility needs to move. Commission’s Smart Strategy is a leap forward but can be more ambitious

Mobility needs to move. It must go through a deep transformation in many respects to embrace the future. We, the Socialists and Democrats, welcome the

Publikacja

S&D Strategy on the Conference on the Future of Europe

Our political family has the most far-reaching vision on the future of Europe, by combining suggestions for improving the functioning of the European

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mobilność musi się zmienić. Inteligentna strategia Komisji to krok naprzód, ale może być ona bardziej ambitna

Mobilność musi się zmienić. Aby odnaleźć się w przyszłości, musi przejść głęboką transformację pod wieloma względami. Jako Socjaliści i Demokraci