Nasze najnowsze treści

Publikacja

S&D Strategy on the Conference on the Future of Europe

Our political family has the most far-reaching vision on the future of Europe, by combining suggestions for improving the functioning of the European

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mobilność musi się zmienić. Inteligentna strategia Komisji to krok naprzód, ale może być ona bardziej ambitna

Mobilność musi się zmienić. Aby odnaleźć się w przyszłości, musi przejść głęboką transformację pod wieloma względami. Jako Socjaliści i Demokraci

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie funduszy regionalnych: Grupa S&D gwarantuje równość między regionami UE w ciągu następnych siedmiu lat

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, pod przewodnictwem Grupy S&D, wprowadzili dziś ostatnie poprawki do EFRR-FS (Europejskiego Funduszu Rozwoju

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie zaktualizowanych przepisów dotyczących wizowego systemu informacyjnego UE

Parlament Europejski i Rada uzgodniły dziś zaktualizowane przepisy regulujące wizowy system informacyjny UE. Ta baza danych łączy straż graniczną na

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Musimy chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie, a jednocześnie szanować prawa podstawowe

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim pracują nad ochroną dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym wraz z odstępstwami w przypadku

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2021; teraz piłka jest po stronie Węgier i Polski

Negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego zawarli dziś porozumienie z Radą w sprawie budżetu UE na przyszły rok. Porozumienie to jest tym ważniejsze, iż

Komunikat prasowy

S&D Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

S&D Group leader Iratxe García Pérez on the Portuguese presidency “The Portuguese presidency will be an opportunity to show that we can overcome the

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja w UE wzmocni reakcję na pandemię Covid-19, opartą na solidarności - mówi Iratxe García

Przed rozpoczęciem sześciomiesięcznej portugalskiej prezydencji w Unii Europejskiej, co nastąpi 1 stycznia 2021 roku, przewodniczący Parlamentu

Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie Interreg: „Program jest przyjazny dla klimatu i zapewnia mniejszą biurokrację i rozwiązania dla małych projektów” - mówi Grupa S&D

Grupie S&D udało się odcisnąć swoje sprawiedliwe społecznie i ekologiczne piętno na zakończeniu negocjacji w sprawie Interreg, udanego programu

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa dyrektora Frontexu do dymisji

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim wezwała dzisiaj dyrektora wykonawczego agencji Frontex do dymisji z zajmowanego stanowiska w następstwie