Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Sąd UE potwierdza naszą krytykę dotyczącą dopuszczalnych limitów szkodliwych emisji z silników Diesla w UE

Socjaliści i Demokraci przyjęli dzisiaj z zadowoleniem orzeczenie Sądu, zgodnie z którym Komisja Europejska przekroczyła swoje uprawnienia, zezwalając

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Sprawozdanie Komisji z dalszych działań w sprawie afery Dieselgate dowodzi braku działań ze strony państw członkowskich - mówi Grupa S&D

W swoich zaleceniach z dnia 4 kwietnia 2017 roku w następstwie dochodzenia w sprawie afery Dieselgate Parlament wezwał Komisję Europejską do

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Parlament chce 40% redukcji emisji CO2 z samochodów do roku 2030

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski poparł ambitne sprawozdanie przygotowane przez eurodeputowaną S&D, Miriam Dalli, wzywające do

  • Miriam Dalli MEP
  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D dąży do przyjęcia wiążących celów krajowych w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych

Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w kwestii stopniowego wycofywania paliw kopalnych i przekształcania krajobrazu europejskiego transportu, tak

  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Miasta będą mogły właściwie egzekwować swoją politykę w zakresie jakości powietrza na szczeblu UE - mówi Grupa S&D

Coraz więcej miast w Europie próbuje nałożyć ograniczenia na pojazdy silnie zanieczyszczające środowisko. Trudno jednak będzie egzekwować te środki,

  • Olga Sehnalová MEP
  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D chce zastąpić eurowiniety bardziej sprawiedliwym systemem pobierania opłat od użytkowników dróg

Duży wpływ transportu drogowego na środowisko naturalne oraz degradacja infrastruktury drogowej wiążą się z kosztami dla społeczeństwa; ale nie

  • Ismail Ertug MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D zaostrza przepisy, aby zapobiec kolejnej aferze Dieselgate

W odpowiedzi na aferę Dieselgate, która ujawniła poważne luki w systemie ustanowionym w celu zatwierdzania i monitorowania nowych samochodów,

  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Kathleen Van Brempt o „Monkeygate”: Nadszedł czas, aby Komisja pokazała producentom samochodów, że nie są nietykalni

Na żądanie Socjalistów i Demokratów Parlament Europejski omówi dziś wieczorem manipulowanie badaniami naukowymi przez korporacje wielonarodowe w

  • climate
  • Dieselgate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Dieselgate: Dwa lata później co czwarty samochód wciąż jeździ po naszych drogach; państwa członkowskie muszą podjąć działania

W odpowiedzi na pytanie parlamentarne, zadane przez wiceprzewodniczącą Grupy S&D, odpowiedzialną za zrównoważony rozwój, Kathleen Van Brempt, Komisja

  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Pojazdy ciężarowe i autobusy powinny przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - mówi eurodeputowany S&D, Damiano Zoffoli

Komisja Ochrony Środowiska w Parlamencie Europejskim poparła sprawozdanie mające na celu zmniejszenie emisji CO 2 przez pojazdy ciężkie. UE