Nasze najnowsze treści

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Europa daje broń Dawidowi przeciw Goliatowi i jego nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu dostaw żywności. Przeważyło zdrowie konsumentów i prawa rolników

Po zdecydowanym głosowaniu w Komisji Rolnictwa za projektem sprawozdania w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UTP) w łańcuchu dostaw żywności,

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D: Należy uwolnić naszych obywateli od pestycydów na obszarach miejskich. UE powinna więcej inwestować w tworzenie sieci najlepszych praktyk na poziomie europejskim

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyły się pierwsze obrady okrągłego stołu na temat: „Miasta wolne od pestycydów: polityka europejska, lokalne

  • Nicola Caputo
  • MEP Pavel Poc
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wzywa do radykalnej zmiany w Europie zgodnie z Agendą 2030 ONZ

Z okazji trzeciej rocznicy przyjęcia Agendy 2030 ONZ, przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann podkreślił pilną potrzebę zmiany europejskich polityk na

  • Bullmann
  • Energy
  • climate
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D dąży do przyjęcia wiążących celów krajowych w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych

Socjaliści i Demokraci są zaangażowani w kwestii stopniowego wycofywania paliw kopalnych i przekształcania krajobrazu europejskiego transportu, tak

  • climate
Plik audiowizualny
Opublikowane:

Europe Together Go local tour - Finland

Europe Together Go local tour - Finland Watch the highlights of the debate with our Finnish MEP Miapetra Kumpula, Former President of Finland Tarja

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Europe Together Go local tour - Estonia

Europe Together Go local tour - Estonia Watch the highlights of the debate with our Estonian MEP Ivari Padar

Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D apeluje o większą przejrzystość w kwestii zatwierdzania pestycydów przez UE w celu uniknięcia kolejnego skandalu z glifosatem

Zaufanie w kwestii wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin (PPP) w UE zostało poważnie podważone przez ostatnie skandale, a zwłaszcza w wyniku

  • MEP Pavel Poc
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Grupa S&D wygrywa siedmioletnią walkę o to, aby skończyć z podwójnymi normami jakości żywności i produktów w UE

Grupa S&D przewodziła dziś szerokiej, ponadpartyjnej koalicji, mającej na celu zapewnienie, że w UE nie będzie produktów, ani konsumentów drugiej

  • Biljana Borzan MEP
Komunikat prasowy
Opublikowane:

Potrzebny jest unijny system oceny leków i metod leczenia – mówi Grupa S&D

Socjaliści i Demokraci są w awangardzie walki o wysokiej jakości publiczne systemy opieki zdrowotnej, które zapewnią przystępną i bezpieczną opiekę

Plik audiowizualny
Opublikowane:

Our fight for social progress: #EuropeTogether

Our fight for social progress: #EuropeTogether We gathered in the "Dôme" in Carcassonne to debate the challenges ahead of us to achieve social

  • #EuropeTogether